Hendrik Pieters

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Hendrik Pieters
Pieters 121900.jpg
Henk Pieters als bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek, fotoarchief PZC, 1959, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 121900
Geboren 24 oktober 1897 Middelburg
Overleden 5 juli 1962 Middelburg
Beroep Bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland

Werkzaamheden voor 1953

Hendrik of Henk Pieters was de zoon van de Middelburgse schoenmaker Cornelis Pieters en Maria Vervenne. Pieters was bibliothecaris van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland (1953-1961). De brand die ontstond na het bombardement op Middelburg op 17 mei 1940 verwoestte het gebouw en een groot deel van de collectie van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland aan de Lange Delft. Als gevolg daarvan werd de functie van bibliothecaris door het provinciale bestuur opgeheven. Bibliothecaris Martinus van Empel kreeg eervol ontslag en assistent-bibliothecaris Henk Pieters werd belast met de dagelijkse leiding bij de bibliotheek. Tijdens en na de brand redde hij vele kostbare werken. Door de brand en het bluswerk waren vele boeken beschadigd en nat geworden. Ze werden gedroogd op de zolder van de Provinciale Energie Maatschappij Zeeland (later PZEM). Slechts enkelen konden gerestaureerd worden en kregen een nieuwe band.

Benoeming tot bibliothecaris

Na deze ramp werd het boekenbezit van de bibliotheek weer opnieuw opgebouwd. De bibliotheek huisde enige tijd in een ruimte in de woning van Pieters aan de Spanjaardstraat. Een jaar later was de bibliotheek gehuisvest in het pand aan Dam 71 ‘In den Ingelsche Krayer’. Na de oorlog schonken veel binnenlandse en buitenlandse bibliotheken en instellingen boeken aan de bibliotheek in Zeeland. Pieters legde ook contacten met enkele Nutsbibliotheken in de provincie, zodat de leden daar ook boeken vanuit de Provinciale Bibliotheek konden aanvragen. Als het daar niet aanwezig was wordt het boek elders in Nederland aangevraagd. In 1953 verhuisde de Provinciale Bibliotheek naar het vernieuwde Abdijgebouw en volgde zijn benoeming tot bibliothecaris.

Bibliotheekbeleid

Naar het idee van Pieters moest een bibliotheek geen historisch instituut zijn maar een levende instelling:

Als het goed is mag een bibliotheek nooit een bergplaats van vergeelde boeken en documenten worden. Zij moet een levende instelling zijn.
Pieters legde in het collectiebeleid de nadruk op belletrie en literatuur over Zeeland.

Betekenis

Pieters bouwde de collectie verder uit met boeken over Zeeland, techniek, beeldende kunst, muziek, letterkunde en theologie. Hij organiseerde tentoonstellingen en gaf lezingen over de geschiedenis van Zeeland. Hij schreef samen met Martinus van Empel het standaardwerk Zeeland door de eeuwen heen, dat ten gevolge van de oorlogsomstandigheden niet volgens de plannen werd voltooid. Lezers kenden hem omdat hij vaak bij de ingang van de bibliotheek was te vinden, inlichtingen verstrekte en aan geïnteresseerden fraaie boekwerken toonde. In verband met zijn 40-jarig ambtsjubileum én zijn verdiensten voor de bibliotheek krijgt hij in 1956 een koninklijke onderscheiding. Pieters was ook mede-oprichter van het Zeeuws Tijdschrift.

Prijzen

  • 1956 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Auteur

-Liesbeth van der Geest, 2012.

Bronnen

Literatuur

Archivalia

-Zeeuws Archief, site Zeeuwen Gezocht