Hendrik Brandt

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Hendrik Brandt
Brandt 146906.jpg
Titelpagina van Collatio scripto habita Hagae, geschreven door Hendrik Brandt (1615), ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 146906.
Geboren ca. 1550 Vlaanderen?
Overleden april 1627 Zierikzee
Beroep predikant
VIAF H. Brandt

Levensloop

In 1576 was Brandt een van de twee studenten die op kosten van de magistraat van Middelburg voor predikant werd opgeleid. Dat geschiedde te Heidelberg. Al spoedig werd hij predikant te Zierikzee. Op verzoek van de classis Walcheren ging hij naar Goes om er een gemeente te stichten en het was waarschijnlijk mede aan zijn doorzetten te danken dat de Reformatie daar wortelde. In 1579 werd Brandt overgeplaatst naar Kruiningen, waar de weinig plooibare man spoedig in grote moeilijkheden kwam. De classis heeft hem toen teruggenomen, maar met een goed getuigschrift. In 1580 is hij te Jabbeke (B.) tijdelijk predikant geweest. Terug in Middelburg, werd hij weer naar Zierikzee gezonden, waar hij tot het einde van zijn leven bleef. Wanneer Brandt in 1581 tot scriba van de provinciale synode te Vlissingen wordt gekozen, getuigt dit van het gezag dat hij in kerkelijke kring had. In 1586 werd Brandt afgevaardigd naar de nationale synode te 's-Gravenhage. Telkens weer treffen we hem aan in het moderamen van de provinciale synoden en in dat van de classis Schouwen.

Aanzien

Brandt mag dan een man zijn geweest met een niet gemakkelijk karakter die bij zijn dood een berooide boedel achterliet (wat mede te danken was aan zijn ongelukkige tweede huwelijk) met een schuld die door Gecommitteerde Raden van Zeeland werd betaald, hij was niettemin een predikant geweest die de spits van de Reformatie afbeet, die de strijd niet schuwde en gebruikt werd voor menig lastig karwei. Brandt wordt een scherpzinnig geleerde genoemd naar wiens adviezen werd geluisterd. Bekend is zijn twistgesprek met Frans de Knuijt, de vermaner van de doopsgezinden in 1608, welk gesprek in het jaar daarna op kosten van de classis werd uitgegeven. Een drietal in het Latijn geschreven geschriften zijn van hem bekend. Voor één ervan kenden de Staten hem f 100,- toe.

Bibliografie

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-S.J.M. Hulsbergen

Literatuur

  • J.W. te Water, Kort verhaal.
  • ‘s-Gravezande, Unie van Utrecht.
  • H.Q. Janssen. kerkhervorming in Vlaanderen.
  • Nagtglas, Levensberichten.
  • Biographisch woordenboek Prot. godgeleerden.