Helmkruid

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Helmkruid
Knopige helmkruid, bron: AnRo0002, Wikimedia

Helmkruid (Scrophularia)

Plantengeslacht van forse kruidachtige planten met kleine groene bloemen, behorend tot de helmkruidfamilie. In Zeeland komen enkele soorten voor. Het meest algemeen is het knopige helmkruid (Scrophularia nodosa), dat plaatselijk te vinden is op beschaduwde plaatsen en in oude loofbossen en parken. Langs zoete sloten en in moerassen, met name in Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen, groeit soms het geoord helmkruid (Scrophularia auriculata). In de duinen komt op enkele plaatsen ook nog het voorjaarshelmkruid (Scrophularia verna) voor. Deze soort is als enige klierachtig behaard. Zij is waarschijnlijk oorspronkelijk verwilderd.

Auteur

-A.M.M. van Haperen