Helmbloem

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Helmbloem
Voorjaarshelmbloem, bron: Joost J. Bakker, Wikimedia

Helmbloem (Corydális)

Plantengeslacht, behorend tot de familie der papaverachtigen. Twee soorten komen in Zeeland regelmatig voor, beide in de duinen.

Voorjaarshelmbloem (Corydális sólida)

De eerste is de voorjaarshelmbloem, deze heeft een twee-drievoudig gedeeld blad, paarsrode bloemen en een knol. Met name op Schouwen komt deze plantensoort veelvuldig voor in de daar aanwezige walletjes en bosjes in de binnenduinrand. Op Walcheren onder andere in de binnenduinrand tussen Domburg en Oranjezon. Plaatselijk ook aangeplant in oude parken en grote stadstuinen (onder andere in Middelburg). In geheel Nederland vrij zeldzaam; komt echter voor in oude vochtige loofbossen op lichte kleigrond en op buitenplaatsen.

Holwortel (Corydális cáva)

Een soort die hier sterk op lijkt is de holwortel. Deze komt in dezelfde terrein typen voor als de voorjaarshelmbloem. De bolwortel is vroeger wel eens op Zeeuwse buitenplaatsen gevonden, waarschijnlijk is hij er nu verdwenen.

Rankende helmbloem (Corydális claviculáta)

De tweede Zeeuwse soort is de rankende helmbloem . Deze heeft een draadvormige kruipende stengel, géén knol en kleine geelachtige bloempjes. De rankende helmbloem is niet als sierplant gekweekt of aangeplant. Het is een bos- en struweelplant van kalkarme zandgrond. In Zeeland komt hij vrij veel voor in de duinbossen tussen Domburg en Oranjezon en op enkele plaatsen in de binnenduinrand van Schouwen. Elders in Zeeland ontbreekt hij.

Gele helmbloem (Corydális lutea)

Een soort met veel grotere gele bloemen is de gele helmbloem. Deze wordt wel geteeld als sierplant en is op enkele plaatsen in Zeeland verwilderd. Dialect; Walcheren: aentjes, oentjes, vleugeltjes.

Auteur

-A.M.M. van Haperen