Heidemij/Arcadis

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Heidemij/Arcadis

Wereldwijd, maar ook lokaal opererende Ontwerp- en Consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving. In Zeeland heeft ingenieursbedrijf Arcadis een vestiging in Goes. Arcadis komt voort uit de Koninklijke Heidemaatschappij, een in 1888 opgericht bedrijf voor het ontwikkelen van landbouwgronden, het herbebossen van zandgronden en het verbeteren van werkgelegenheid.

Ontginning van landbouwgronden stond aanvankelijk centraal bij de Ned. Heide Maatschappij, bron: Website KNHM

Geschiedenis van het bedrijf

Het begin

De Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) werd op 5 januari 1888 opgericht voor advies bij en de ontwikkeling van landbouwgronden, het herbebossen van zandgronden, het aanleggen en in standhouden van bossen, het aanleggen en onderhouden van bevloeiings- en grondverbeteringswerken en (in tijden van crisis) het verbeteren van werkgelegenheid. In 1897 kwam daar nog de ontwikkeling en verbetering van de zoetwatervisserij bij. Al snel breidden de werkzaamheden zich uit van adviseren tot het uitvoeren van werken. Ook opdrachtgevers van buiten het ledenbestand werden bediend.

In de crisisjaren dertig speelde de Nederlandsche Heidemaatschappij een belangrijke rol in de werkverschaffing. Vanaf 1939 gebeurde dat in opdracht van de Rijksdienst voor de Werkverruiming.

De feitelijke steeds verder doorgevoerde scheiding tussen het ideële en commerciële deel van het bedrijf leidde ertoe dat deze combinatie geleidelijk steeds vaker als ongewenst beschouwd. Daarom werd in 1972 de NV Heidemaatschappij Beheer opgericht als zelfstandige werkorganisatie met de vereniging (inmiddels Koninklijk, KNHM) als enige aandeelhouder. Met deze verzelfstandiging ontwikkelde de vereniging (KNHM) een nieuw beleid dat zich concentreerde op de aandachtsvelden landinrichting, woonomgeving en milieu.

Jaren 70 en verder

Door overnames en participatie in andere bedrijven groeide de NV Heidemaatschappij Beheer sterk. Vanaf de tweede helft van de jaren 70 ging het echter duidelijk minder. Vanaf 1982 konden alleen de kernactiviteiten in stand worden gehouden. Slechts heel geleidelijk kon de weg naar boven weer worden gevonden.

KNHM en Arcadis

Uiteindelijk bleef KNHM een vereniging. Het aantal leden bedroeg twaalf: de provinciale afdelingen. De besturen van deze afdelingen kregen een netwerkfunctie met als hoofddoel het initiëren en begeleiden van projecten, waar nodig ondersteund door de aanwezige know how bij het verenigingsbureau en de onderneming (die na de beursgang in 1997 'Arcadis' ging heten).[1]

De tegenwoordige positie van de KNHM ten opzichte van Arcadis is duidelijk: een onafhankelijke organisatie met een ideële doelstelling; dit is: de realisatie van projecten die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.

KNHM ondersteunt mensen die verbetering van hun directe woonomgeving willen realiseren. Dit betreft projecten en ideeën van inwoners, vrijwilligers(organisaties) en andere, ideële organisaties. De projecten richten zich op de aandachtsgebieden cultuurhistorie en landschap, duurzame energie, recreatie, stadslandbouw, leefbaarheid en bevolkingskrimp. De KNHM probeert deze verbeteringen van de leefomgeving te verwezenlijken met behulp van kennis, geld en een uitgebreid netwerk.

Arcadis: wereldspeler

Vanaf de jaren 90 ontwikkelde de commerciële tak, het ingenieursbedrijf, vanaf 1997 Arcadis geheten, zich via fusies en overnames geleidelijk tot een wereldspeler. Zo leidde een fusie met het Amerikaanse Geraghty & Miller in 1993 tot toegang tot de VS en een notering aan de NASDAQ. Twee jaar later was er ook een notering aan de Amsterdamse effectenbeurs (nu NYSE Euronext) en had het bedrijf vanaf 1999 ook toegang tot de Braziliaanse markt door de overname van Logos.

In 2007 nam Arcadis het Amerikaanse bedrijf RTKL over, in 2009 het eveneens Amerikaanse Malcolm Pirnie, waardoor het een leidende positie kreeg in waterbouw-projecten. Weer twee jaar later was er een fusie met het Engelse EC Harris, waardoor de positie in G.B. wordt verstevigd en groei wordt gegenereerd in het Midden-Oosten en Azië.

In 2012 fuseerde Arcadis met het van oorsprong Engelse bedrijf Langdon & Seah. Hierdoor werd met name de positie in Azie verder versterkt. In 2014 volgden nog overnames van Engelse Hyder Consulting en Amerikaanse Callison.

Arcadis in Zeeland

Arcadis is inmiddels een wereldspeler. In 2016 bedroeg de omzet wereldwijd ruim 2,4 miljard euro. Binnen Nederland telt Arcadis 11 vestigingen, waarvan een in Goes, aan de Vogelzangweg. Het hoofdkantoor van de Nederlandse vestigingen is in Arnhem, het internationaal hoofdkantoor in Amsterdam.

Binnen de provincie Zeeland is Arcadis inmiddels bij vele projecten betrokken geweest, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het project Waterdunen in West-Zeeuws-Vlaanderen en het Stationsgebied in Goes.

De naam Arcadis is afkomstig uit de Griekse landstreek Arcadië. Volgens de Griekse mythologie was dit de meest idyllische plek op aarde om te wonen. Arcadis staat op die wijze voor het streven vorm te geven aan een betere omgeving waarin mensen kunnen wonen, werken en recreëren. In het logo is ook een vuursalamander verwerkt. Dit dier voelt zich thuis zowel op het land als in het water en kan alleen overleven in een hoogwaardige en ecologisch evenwichtige omgeving.

Auteur

W. van Gorsel, 2017

Bronnen

Literatuur

Aart Camijn, KNHM 110 jaar Tussen bedrijf en samenleving, Centrum voor Bedrijfsgeschiedenis, 1998, Erasmus Universiteit Rotterdam

Sites

Noten