Heemst

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Heemst
Heemst, bron: Agnes Monkelbaan, Wikimedia

Heemst (Altháea officinális)

Forse kruidachtige plant, behorend tot de familie der kaasjeskruidachtigen. Het meest kenmerkend is de korte fluweelachtige zilvergrijze beharing van de gehele plant en vooral de grote rose of witte bloemen. De streeknamen hangen samen met de platte ronde vrucht, die bij rijpheid in een aantal puntvormige segmentjes uiteen valt.

Groeiplaats

De heemst is een zeer karakteristieke plant voor de hogere delen van rietlanden en ruigten op de overgang van zout naar zoet. Op de echte zilte schorren ontbreekt zij, evenals langs het zoete deel van onze grote rivieren. Men vindt deze plant veel langs het Haringvliet en het Krammer-Volkerak. Binnendijks komt ze onder andere plaatselijk voor in slootkanten langs brakke sloten. Elders in Nederland vindt men haar onder meer in de kop van Noord-Holland. In België komt zij slechts weinig voor. Dialect; Zuid-Beveland: Schapenkaas; Schouwen-Duiveland: Kaeseblommen.

Auteur

-K.F. Vaas, herschreven: A.M.M. van Haperen