Hayati Akdag

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Hayati Akdag
Hayati Akdag.jpg
Hayati Akdag, provinciaal consulent allochtonen, docent en gemeenteraadslid. Foto: F. Viergever, 11-1-1991. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 184846
Geboren 1954 Karaman (Turkije)
Beroep provinciaal consulent allochtonen, docent en gemeenteraadslid
VIAF Hayati Akdag

Biografie

Jeugd in Turkije

Hayati Akdag werd geboren in Karaman (Zuid-Turkije, tegenover Cyprus). Hij was de oudste in een gezin met drie jongens en twee meisjes. Zijn vader beheerde en verpachtte land en was eigenaar van een grote schapenhouderij. Tijdens zijn middelbare schooltijd werd Hayati Akdag politiek actief en werd hij ondanks een verbod lid van de CHP, de Republikeinse Volkspartij. Als de studentenstrijd vanuit Parijs in 1969 oversloeg naar Turkije was hij een van de duizenden jongeren die zich openlijk verzetten tegen een verbod op boektitels die het regime niet welgevallig waren. Beschuldigd van het gooien van een molotovcocktail naar de oproerpolitie verdween hij in 1970 zonder enige vorm van proces voor drie maanden achter de tralies. In die roerige tijd botste Hayati Akdag ook regelmatig met zijn vader. Overtuigt van zijn idealen probeerde hij zijn vaders landarbeiders te overtuigen van hun belangrijke rol in de klassenstrijd. Meestal tevergeefs. Na een militaire coup in 1971 verdween Hayati Akdag een jaar achter de tralies. In zijn ouderlijk huis werd verboden marxistische literatuur gevonden en bijna negen maanden verdween hij opnieuw in de gevangenis. Met behulp van zijn invloedrijke familie kwam hij uiteindelijk eerder vrij. Nadat hij de gevangenis heeft verlaten koos Hayati Akdag voor een studie politieke economie aan de universiteit van Ankara. Na zijn kandidaatsexamen zond de overheid hem uit om zich in het buitenland verder te ontwikkelen. Via een uitwisselingsprogramma kwam hij in 1974 terecht op de Vrije Universiteit van Amsterdam. Toen er in zijn moederland daarna opnieuw een machtswisseling plaatsvond verloor hij zijn studiebeurs. Akdag trad daarna in dienst bij een remigratieproject in Den Haag. Hiervoor interviewde hij migranten die terug willen naar hun land van herkomst en legde daar de basis voor zijn verdere loopbaan. Nog twee keer kwam hij daarna in conflict met de Turkse overheid. Toen hij voor het links georiënteerde tijdschrift Milliyet een verhaal schreef waarin hij de besteding van Nederlandse ontwikkelingsgelden in Turkije in twijfel trok, belandde hij opnieuw in de gevangenis. Toen hij daarna in 1977 voor een korte vakantie zijn ouders bezocht werd hij op het vliegveld gearresteerd en geblinddoekt afgevoerd. Zonder vorm van enig proces werd hij na vijf dagen weer op het vliegveld afgezet. Toen hij daarna, in 1984, voor vier maanden in militaire dienst moest, stuurde de Turkse overheid hem anderhalf jaar naar het grensgebied met Rusland. Zijn hele carrièreplanning was hiermee verstoord.

Naar Zeeland

Via de Stichting Begeleiding Buitenlandse Werknemers Dordrecht kwam Akdag eind jaren '70 terecht bij de Stichting Buitenlandse Werknemers Zeeland. Hij verhuisde naar Oostburg en werd lid van de PvdA. Hij trouwde met een Zeeuws-Vlaamse en kreeg twee kinderen. Het bureau van de Stichting Buitenlandse Werknemers Zeeland verhuisde eind jaren '80 naar Middelburg en werd onderdeel van het Provinciaal Opbouworgaan Stichting Zeeland. Zo kwam Hayati Akdag in de Zeeuwse hoofdstad terecht en belandde in de Middelburgse gemeenteraad voor de PvdA, waarvoor hij in 1990 voor het eerst werd gekozen.

Allochtonenbeleid

Als provinciaal consulent kwam Hayati Akdag natuurlijk op voor de belangen van de Zeeuwse allochtonen. Desondanks was hij steeds erg kritisch op het Nederlandse beleid om de in ons land levende migranten teveel te ‘pamperen’ en soft te bejegenen. Dat stond volgens Akdag een succesvolle integratie in de weg.

Raadslid

Hayati Akdag zat uiteindelijk 20 jaar in de Middelburgse gemeenteraad. Tussen 1990 en 2000 eerst voor de PvdA, daarna voor de Politieke Partij Middelburg (PPM). In de gemeenteraad profileerde Akdag zich als een scherp debater die vaak geen blad voor de mond nam. Dat leidde zeker niet altijd tot sympathie. Vooral eind jaren ’90, toen de Rotterdamse stedenbouwkundige Riek Bakker via de Kwaliteitsatlas 2030 plannen schetste over de toekomst van Middelburg, ging het er soms hard aan toe in de Middelburgse gemeenteraad. Hayati Akdag, die op dat moment de portefeuille Ruimtelijke Ordening behartigde, was daarbij op dat moment een belangrijke pion in de Middelburgse politiek. In maart 2000 stapte Hayati Akdag, samen met fractiegenoot Piet Kraan, uit de uit vier leden bestaande PvdA-fractie om daarna samen een eigen partij op te richten. Het conflict - vooral over het functioneren van PvdA-wethouder Strous - beheerste wekenlang het Zeeuwse nieuws. Een lijmpoging was niet succesvol en de beide fractiegenoten werden uiteindelijk geroyeerd. Daarna begonnen Akdag en Kraan een nieuwe partij: Sociaal Democraten Middelburg. Later werd hij fractieleider van de Politieke Partij Middelburg (PPM), waarvoor hij tot 2010 in de gemeenteraad zat. Tot een wethouderschap kwam het echter niet.

Docentschap in Breda

Na zijn carrière als consulent voor minderheden in Zeeland werd Hayati Akdag in 2010 docent aan de Avant Hogeschool in Breda. Daar hield hij zich onder andere bezig met een samenwerkingsverband tussen de Bredase Hogeschool en de universiteit van Istanbul.

Bronnen

Literatuur

Auteur

-W. van Gorsel, 2022

Noten