Harmannus (Herman Faukel of Foekel) Faukelius

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Harmannus (Herman Faukel of Foekel) Faukelius
Faukelius.jpg-2.jpg
Portret van Harmannus Faukelius op 67-jarige leeftijd door Daniël van den Bremden naar een schilderij van Anthony de Later (1631). Rijksmuseum Amsterdam. Bron: Wikimedia Commons.
Geboren ca. 1560 Brugge
Overleden 9 mei 1625 Middelburg
Beroep Theoloog
VIAF Harmannus Faukelius

Biografie

Theoloog. Zoon van ouders die de hervorming waren toegedaan. Studeerde vanaf 1580 theologie in Gent, speciaal oosterse talen; zette deze studie in 1583 voort in Leiden. Werd in 1585 naar de 'ondergrondse' gemeente te Keulen beroepen, waar hij bleef tot hij op 27 juni 1599 te Middelburg werd bevestigd. Zowel in Zeeland als in den lande kreeg hij grote invloed en vervulde tal van moeilijke, kerkelijke opdrachten. 1602: Afgevaardigde naar de provinciale synode te Tholen, waar hij tot assessor werd gekozen.1604: Veldprediker in het leger van Maurits. 1607: Gedeputeerde voor Zeeland om advies te geven over het bijeenvoegen van een nationale synode. Bestreed daar Arminius, die op de synode wilde spreken over herziening van geloofsbelijdenis en Heidelbergse Catechismus. 1613: Medeopziener van de Vlaamse Olijfberg.

Handschrift nr. 6473 Hermanus Faukelius. Boekenbezit ZB. Foto: W. Helm. Bron: ZB, rec. nr. 49806

1616: Met de Zierikzeese predikant Udemans naar Amsterdam gezonden, om de belangen van de contra-remonstranten te bevorderen. 1618: Afgevaardigd naar de nationale synode te Dordrecht; werd tot assessor gekozen. Heeft de canons van de synode mede opgesteld. Stelde zelf een rapport aan de Staten-Generaal over de synode op. Schreef, in opdracht, een tekst van de belijdenis en twee catechiseerboekjes en nam deel aan de vertaling van het Nieuwe Testament (1617). Werd in Middelburg scriba van de classis en bemiddelde in conflicten. Informeerde de classis over zaken, de kerken in Oost-Indië betreffende, werd voorzitter van het bestuur over de Oost-Indische kerken. Bestreed remonstranten en wederdopers en stelde 23 punten op, waarover hij van de wederdopers uitleg wilde, maar prees anderzijds de reinheid van de doopsgezinden en gaf die de gereformeerden ten voorbeeld. Zijn meest bekende geschrift is het ‘Kort Begrip der Chr. Religie’ (1608).

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

S.J.M. Hulsbergen, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

  • Borsius, Hermannus Faukelius, 183.
  • 's Gravezande,Tweede Eeuwgedachtenis.
  • Nagtglas, Levensberichten.
  • Biographisch woordenboek Prot. godgeleerden.
  • P.J. Meertens, Letterkundig leven