Han Akkermans

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Han Akkermans
RK Kerk Tholen.jpg
RK kerk Tholen. Han Akkerman werd in 2006 benoemd tot pastoor in deze kerk. Prentbriefkaart J. de Vos, Jos Pe, ca. 1970. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 22408
Geboren ca. 1955 Groesbeek
Beroep Pastoor

Biografie

Opleiding

De in Groesbeek geboren Han Akkermans is opgegroeid in Oosterhout. Na het Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout volgde hij een studie theologie in Nijmegen. Toen Han Akkermans 21 jaar was ruilde hij zijn studentenkamer in Nijmegen in voor een kloostercel in de Sint Paulusabdij van Oosterhout. Na zijn noviciaat vertrok Akkermans voor tweeënhalf jaar naar Frankrijk naar een klooster in Bourgondië om verder te studeren. Daarna rondde hij in Rome zijn studie af. Later studeerde hij ook nog een jaar in Amerika, in New Hampshire. In 1990 werd Akkermans tot priester gewijd.

Pastoorschap

Tussen 1994 en 2006 was Han Akkermans als priester werkzaam bij ziekenhuizen en verpleeghuizen in Breda. Op 1 september 2006 werd hij door bisschop Muskens benoemd tot pastor van de parochie Tholen (onderdeel uitmakend van de Sint Christoffel Parochie van Halsteren en Tholen). Hij volgde daarmee pastor A. Schuerman op, die na vijf jaar afscheid nam. In totaal bleef Han Akkermans zeven jaar verbonden aan de Thoolse parochie.[1]

Daarna, van 2013 tot 2016, was Akkermans pastoor van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal. In februari 2017 werd hij vervolgens benoemd tot pastoor van de Catharinaparochie in Oosterhout, waar hij werkzaam bleef tot 2021. Op 19 september 2021 nam hij daar afscheid vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Han Akkermans bleef verbonden aan de parochie als priester – assistent en als ambassadeur van een sport- en vormingsproject in het vluchtelingenkamp Nakivale in Oeganda. Jochem van Velthoven, priester van het bisdom Breda, was zijn opvolger.

TV-pastoor

Tijdens zijn pastoorschap in Oosterhout verwierf Han Akkermans enige landelijke bekendheid vanwege het feit dat de KRO op zondagochtend regelmatig een live-uitzending verzorgde vanuit de kerk in Oosterhout.

Bronnen

Literatuur

Auteur

-W. van Gorsel, 2022

Noten