Grutto, rosse

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Grutto, rosse
Grutto, bron: Jan Stijf, Wikimedia

Rosse grutto (Linujsa lappónica)

Vrij grote steltloper met lange poten en aan de punt iets opgewipte snavel. Verschilt van de grutto door het ontbreken van wit in de vleugel en door de kortere poten. Broedvogel van arctische toendra's, die in Zeeland in groten getale doortrekt in voor- en najaar en hier ook overwintert. De grootste aantallen worden waargenomen op de intergetijde slikken van Oosterschelde en Westerschelde en bij hoog water in dichte groepen op de hoogwatervluchtplaatsen. De maximale aantallen overschrijden de 10.000 vogels.

Auteur

-P.L. Meininger