Gregorius van Brugge of De Brugis of Petri

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Gregorius van Brugge of De Brugis of Petri
Abdij 143971.jpg
Van Brugge was werkzaam als norbertijn in de Middelburgse Abdij in de 15de eeuw, foto, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 143971
Geboren 15de eeuw ?
Overleden 1531-1532 Westkapelle?
Beroep norbertijn in de abdij van Middelburg
VIAF G. van Brugge

Biografie

Gregorius van Brugge was op 10 augustus 1484 aanwezig als diaken bij de keuze van Joannes Dankard tot abt en werkte in de meeste Walcherse parochies der abdij. In 1493/94 werd hij pastoor van Domburg en in datzelfde jaar van de St.-Jacob in Den Haag. In 1498/99 werd hij opnieuw pastoor van Domburg. Waarschijnlijk heerste er omstreeks 1500 verwarring en strijd over de benoemingen in de pastorieën van de eigen kerken. De abdijkerken wilden de commanditaire abt, die door Rome was benoemd, niet erkennen, omdat zij een eigen abt gekozen hadden. Gregorius van Brugge nam in 1500 ontslag uit de parochie van de H. Gerulfus te Domburg en werd benoemd tot pastoor van de abdijkerk te Middelburg en kort daarop te Oostkapelle tot 1503/94. In 1505 ging hij naar Grijpskerke tot 1518. In 1531/32 is hij overleden, want dan wordt zijn opvolger, Nicolaas Baillot, benoemd aan de St.-Willibrordus te Westkapelle.

Aanzien en werkzaamheden

Uit het feit dat Gregorius van Brugge zoveel pastoorsplaatsen heeft gehad, blijkt, dat de krachten die de abdij uitzond zeer mobiel waren. In bepaalde gevallen kan deze mobiliteit zeer gunstig geweest zijn, met name in de bloeitijd moesten de abdijheren ook op geregelde tijden in de abdij aanwezig zijn, de hand met hun medebroeders in stand houden en de goede invloed van deze gemeenschap ondergaan. In zoverre stonden zij boven de seculieren, waarvan de meesten na hun benoeming van zo'n religieus en wetenschappelijk centrum verstoken bleven.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-C.P.M. Holtkamp