Goudscherm, fijne

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Goudscherm, fijne
Fijne Goudscherm, bron: Kristian Peters, Wikimedia

Fijne Goudscherm (Bupleúrum tenuïssimum)

Kleine kruidachtige plant behorend tot de familie der Schermbloemigen. Kenmerkend zijn de zeer smalle blaadjes en het kleine gele bloemscherm. De plant is (zowel in Nederland als in Zeeland) zeldzaam en groeit op droge, enigszins zilte standplaatsen zoals zeedijken, hoge schorren en lage zilte wegbermen. Tot voor kort kwam het fijne goudscherm nog het meest voor op de buitentaluds van de zeedijken langs de Oosteren Westerschelde. Tengevolge van de diverse dijkverzwaringen is zij hier op de meeste plaatsen verdwenen. Thans vindt men haar nog op enkele hoge schorren in het Oosterscheldegebied en de zilte poelgebieden van Zuid-Beveland.

Auteur

-K.F. Vaas, herschreven: A.M.M. van Haperen