Gillis van Wissekercke

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Gillis van Wissekercke
Van Wissekercke.jpg
Slag op het Slaak, circa 1631. Gebr. Reimeringer. Bron: Wikimedia Commons
Beroep Rentmeester
VIAF [1]

Biografie

Heer van Couwerve enz. Afkomstig uit een Noordbevelands geslacht dat tot groot aanzien was gekomen door het rentmeesterschap van Zeeland Bewesterschelde en sedert 1493 te Middelburg woonde. Omstreeks 1600 koos Gillis, katholiek gebleven en ontstemd door de invloed die Maurits zich in 1596 als Eerste Edele van Zeeland aanmatigde, de zijde van de koning van Spanje en ging naar het zuiden, waar hij onder andere in Mechelen woonde. Hij bleef echter in het bezit van zijn goederen in Zeeland en Brabant en verkreeg sauve-garde om die te bezoeken. In 1627 werd hiertegen bezwaar gemaakt door de regering van Tholen, in verband met de inval van de Spaanse troepen in Zuid-Beveland in dat jaar. Zij waarschuwden dat Wissekercke ‘een partijdig man, waarvan de Landen geen goed staet te wachten' de sterkten op Tholen bezichtigd en de kreken door het verdronken land van Reimerswaal verkend had. Zij verzochten zijn sauve-garde in te trekken maar daar werd geen gevolg aan gegeven.

Vier jaar later, in 1631, kwam Wissekercke om in de slag op het Slaak. De Staten van Zeeland en de Staten Generaal verklaarden toen zijn goederen, als die van een landverrader, verbeurd. De goederen in Zeeland brachten alleen al f 185.000 op. Tevergeefs trachtte de Spaanse regering in 1633 en later te Munster schadeloosstelling voor de familie te verkrijgen. De heerlijkheid Peltenburg werd toen door de koning tot baronie verheven, waardoor de tweede zoon. Jan van Wissekercke, nu de baronie van Wissekercke voor hem vervallen was, de titel van baron verkreeg. De oudste zoon, Philips, was kapitein in Spaanse dienst; de jongste zoon, Willem, trad in de orde der jezutten. Twee dochters, Anna Maria en Magdalena, traden in een klooster.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

L. Hageman, C.P.M. Holtkamp

Literatuur