Gierzwaluw

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Gierzwaluw
Gierzwaluw, bron: Marton Berntsen, Wikimedia

Gierzwaluw (apus ápus)

Te onderscheiden van de echte zwaluwen door de korte staart en de lange gebogen vleugels. Geheel donker kleed met lichte keel. Heeft een krachtige snelle vlucht. Gierend schreeuwende groepen zijn in de zomer in dorpen en steden te zien. Jaagt op insecten boven zoet water, open terreinen en bebouwing. De gierzwaluw is in Zeeland een veel voorkomende zomervogel van eind april tot in september. Het is een algemene broedvogel onder daken in oude kernen van steden en dorpen. Ongetwijfeld hebben de verwoestingen in 1944 en 1953 een afname van de broedgelegenheid veroorzaakt. Dialect; Schouwen: Stéénpikker.

Auteur

-K.F. Vaas, herschreven: P.L. Meininger