Ghijsel (of Gilles) Hebberecht

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Ghijsel (of Gilles) Hebberecht
G Hebberecht.jpg
Ghijsel (of Gilles) Hebberecht was predikant van de doopsgezinde kerk van Aardenburg. Foto: I. de Brauwer, ca. 1910. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 310.
Geboren Gent (?)
Overleden na 21 september 1680 Aardenburg
Beroep Doopsgezind predikant
VIAF [1]

Biografie

Doopsgezind predikant. Zoon van Christoffel Hebberecht, een lakenkoopman uit Gent, die naar Aardenburg uitweek en aldaar in 1633 burgerrecht verkreeg. Ghijsel werd diaken van de doopsgezinde gemeente en was vanaf 1651 tot aan zijn dood oudste en prediker van deze gemeente. Hij heeft dit ambt vervuld in een moeilijke periode, toen de stedelijke regering het de mennonieten of doopsgezinden niet gemakkelijk maakte. Met vaste hand en op waardige wijze heeft Hebberecht zijn gemeente geleid. Toen de magistraat de doopsgezinden opriep voor de burgerwacht (1657-1658) en hen beschuldigde van onburgerlijk gedrag tegenover het land, gelukte het Hebberecht na geduldig aanhouden in 1663 een overeenkomst tot stand te brengen, waarbij de mennonieten een bepaalde som zouden betalen in plaats van hun dienst te vervullen. Toen er beschuldigingen van socianisme tegen Hebberecht werden ingebracht, wenste de magistraat hierop niet in te gaan. In 1672 werd Aardenburg door de Fransen aangevallen. Hebberecht toonde zich toen de ziel van zijn gemeente, die hulp bood waar het mogelijk was, al bleef zij bij haar regel niet met wapenen te vechten. Onder leiding van Hebberecht heeft zijn gemeente een periode van bloei gekend.

Auteur

S.J.M. Hulsbergen, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

  • Mennonite Encyclopedia.
  • Broese van Groenau, Doopsgezinde Gemeente Aardenburg.
  • Biographisch Woordenboek Prot. godgeleerden.
  • Van Date, Ghijsel Hehberecht.