Geslacht Nans

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Nans, Geslacht
De geschiedenis van de familie Nans is nauw verbonden aan Middelburg, Prent uit de collectie Van der Feen, ca. 1750. Bron: Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 1602

Adolf Nans

Adolf stamde uit een bekend Brugs geslacht, dat in 1584 naar Middelburg uit week. Werd te Middelburg geboren en was er jarenlang stadsgeneesheer en diaken van de Nederduitsch Hervormde Gemeente. Studeerde te Leiden en was er in 1602 opstellingen gepromoveerd, die hij opdroeg aan de Staten van Zeeland. Het leverde hem een `verering' van vijftig gulden op.

Franciscus Nans de Oude

Franciscus Nans de Oude was waarschijnlijk een oudere broer van Adolf. Hij kwam in 1584 naar Middelburg vanuit Brugge. Was vierde stadsgeneesheer en doctor van het Gasthuis. Marnix van St.-Aldegonde was getuige bij de doop van zijn zoon Philippus. Hij overleed in 1602.

Franciscus Nans de Jonge

Franciscus Nans de Jonge was de zoon van Adolf en Anna van Rouberge. Studeerde waarschijnlijk in Groningen en Leiden. Van 1645-1660 was hij stadsgeneesheer en Doctor van den Arme in zijn geboorteplaats Middelburg.

Auteur

-A.M. Lauret

Literatuur

  • Fokker en De Man, Zeeuwsche medici