Gereformeerde Kerk In Hersteld Verband

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Gereformeerde Kerk In Hersteld Verband

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Kerkgenootschap dat ook in Zeeland zijn aanhang heeft gehad. Ontstaan als gevolg van een conflict tussen dr. J.G. Geelkerken en de synode van zijn kerk over het al dan niet letterlijk verstaan van de Schrift, met name van het paradijsverhaal. De synode van Assen (1926) schorste dr. Geelkerken en het gevolg was een afscheiding. Op verzoek vanuit Middelburg heeft de kerk te Rotterdam van dit kerkverband op de 2e Kerstdag 1927 in Middelburg een kerkdienst belegd. Sedert 8 januari 1928 (verkiezing van de kerkeraad) zijn hier geregeld kerkdiensten gehouden. De kerk heeft twee predikanten gehad, L. Nieuwpoort (1931-1934) en P.G. v.d. Hooff (1936-1940). Men kwam bijeen in de Engelse kerk. De kerk bleef klein. In 1940 telde ze 46 belijdende- en 24 doopleden. In 1946 is ze naar de hervormde gemeente overgegaan.


AUTEUR

S.J.M. Hulsbergen


LITERATUUR

Jaarboeken Gereformeerde Kerk in Hersteld Verband.


AFBEELDING

De Engelse Kerk (Cellebroederskerk) te Middelburg, waar de leden van de ger. kerk in hersteld verband samenkwamen.