Gerard Wisse/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

Gereformeerd, sinds 1921 Chr. Gereformeerd, theoloog en kanselredenaar. Kon na de lagere school aanvankelijk niet verder studeren omdat hij zijn ouders moest helpen in hun winkel in de nu verdwenen Korte Gortstraat, maar werd in 1892 door mevrouw Lantsheer uit Oostkapelle in staat gesteld zich in Kampen te laten inschrijven. In 1898 werd hij bevestigd als predikant in de Gereformeerde Kerk te Gouda; daarna stond hij achtereenvolgens in de Gereformeerde Kerken te Amsterdam-Overtoom, Leiden, Driebergen, Kampen, Bodegraven en op nieuw Driebergen. Hier ging hij over naar de Chr. Gereformeerde Kerk (nov. 1920) omdat naar zijn zeggen de bevindelijke waarheid in het neo-calvinisme in het gedrang kwam. Van 1921-1925 was hij predikant in de Chr. Gereformeerde Kerken te Arnhem (1921) en Utrecht (1925). In 1925 werd hij lector in de apologetiek aan de theologische school van de Chr. Gereformeerde Kerk te Apeldoorn, in 1929 hoogleraar in de vakken Latijn en apologetiek, waaraan later nog geschiedenis van de wijsbegeerte werd toegevoegd. In 1938 vroeg hij ontslag en werd weer predikant, eerst te Amsterdam-Oost en vanaf 1941 te Middelburg, in de kleine Chr. Gereformeerde gemeente in de Gasthuiskerk waar, zoals hijzelf schrijft, velen hunkerden naar een bevindelijke prediking van de oude waarheid. In april 1946 ging hij met emeritaat. Wisse was een begaafd man, een knap apologeet, die in tientallen brochures de strijd aanbond tegen stromingen en ideologieën die niet beantwoordden aan wat hij als de evangelische waarheid zag. Ook was hij een groot kanselredenaar. Altijd trok hij volle kerken en zalen; soms moesten tribunes worden bijgebouwd. Zijn tijdredenen waren beroemd.