Gerard Adelaar

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Gerard Adelaar
Gerard Adelaar.jpg
De installatie van burgemeester Adelaar in Meliskerke, 1956. Foto: PZC. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 25876
Geboren ca. 1925 Peperga (Fr.)
Overleden 25 februari 1966 Meliskerke
Beroep Burgemeester van Meliskerke, Lid van Provinciale Staten voor de SGP

Biografie

Gerard Adelaar werd geboren in het Friese Peperga. Op driejarige leeftijd vertrok hij in 1928 met zijn moeder naar Middelburg, waar hij aan de Singelstraat de lagere school en de ULO bezocht. Na het behalen van zijn diploma werkte hij tot eind augustus 1943 bij de coöperatieve landbouwvereniging ‘Eiland Walcheren’. In februari 1944 vertrok het gezin Adelaar vanwege evacuatie opnieuw naar Friesland, waar Gerard Adelaar vervolgens onderdook. Na de bevrijding van Noord-Nederland sloot Gerard Adelaar zich aan bij de Binnenlandse Strijdkrachten (BS), waarna hij als vrijwilliger via Engeland en Malakka in 1946 terecht kwam op Java in Nederlands-Indië. Daar diende Gerard Adelaar tot juli 1948 als vrijwilliger. Terug in Zeeland was Gerard Adelaar van 1948 tot 1951 gemeenteambtenaar in Middelburg en van 1951 tot 1954 ambtenaar van de gemeente Serooskerke. Van juni 1954 tot november 1956 was hij als secretaris-ontvanger in dienst bij de gemeente Meliskerke. Per 1 november 1956 volgde in laatstgenoemde gemeente zijn benoeming tot burgemeester als opvolger van de heer A.J. Huijsman. Naast zijn burgemeesterschap had Gerard Adelaar vanaf 1962 voor de SGP ook zitting in Provinciale Staten waar hij vrijwel meteen voorzitter van de SGP-fractie werd. Ook maakte hij deel uit van het college van beheer van het wegschap Walcheren. Al vrij kort na zijn benoeming als burgemeester van Meliskerke openbaarden zich ziekteverschijnselen bij Gerard Adelaar. Hoewel hij hiervan later enigszins herstelde bleef zijn broze gezondheid een punt van zorg. Op 25 februari 1966 overleed Gerard Adelaar op 40-jarige leeftijd uiteindelijk aan de gevolgen van een slopende ziekte. Hij liet een gezin met vrouw en vijf kinderen achter. In de toespraken bij zijn begrafenis werd de overledene door velen lof toegezwaaid voor zijn grote inzet en grote betrokkenheid bij zijn werk. Ook vanwege zijn bescheidenheid en principiële keuzes, hem ingegeven door zijn geloof – Gerard Adelaar was lid van de gereformeerde gemeente – werd lovend op het leven van Gerard Adelaar teruggekeken. In de gemeenteraad van Meliskerke werd besloten een straat naar hem te noemen.

Bronnen

Auteur

-W. van Gorsel, 2022

Noten