Geelhartje

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Geelhartje
Geelhartje, bron: Aroche, Wikimedia

Geelhartje (Linum cathárticum)

Klein plantje, dat nauw verwant is aan het vlas. In vele opzichten is het een verkleinde uitgave van dit landbouwgewas. Het heeft echter tegenoverstaande blaadjes en witte kroonblaadjes met een gele voet. Het geelhartje is een vrij zeldzame plant, die kenmerkend is voor schrale voedselarme graslanden. Men vindt het echter zowel in droge als in vochtige omstandigheden. Het is zeer gevoelig voor intensivering van het graslandbeheer (bemesting, ontwatering en dergelijke) en is in de laatste tientallen jaren dan ook sterk achteruitgegaan. In Zeeland vindt men deze bedreigde plantensoort plaatselijk nog in de duinen (duingraslanden, vochtige valleien), in de Grevelingen, het Veerse Meer, op enkele dijken en langs kreken.

Auteur

-A.M.M. van Haperen