Gaspar Berse

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Gaspar Berse
GasparBerse Goa.jpg
Berse was vele jaren werkzaam te Goa. Op de gravure: inwoners van Goa, 1726, Aldert Meyer, Pieter van der Aa (I), Carel Allard, 1726, bron: Rijksmuseum.nl
Geboren 1515 Goes
Overleden 18 oktober 1553 Goa (India)
Beroep geestelijke en missionaris
VIAF Gaspar Berse

Biografie

Berse behaalde te Leuven in 1536 de titel van Meester in de filosofie en deed dienst in het leger van Karel V. Hij nam in 1538 ontslag om enige tijd als kluizenaar in een van de grotten van Montserrat te wonen. Vervolgens trad hij in dienst van Sebastiaan Morales, Groot schat-bewaarder van Koning Johan III van Portugal. In 1546 trad hij in Coïmbra in de Sociëteit van Jezus, die toen vijf jaar officieel bestond. Op 1 maart 1548 vertrok hij naar India, waar hij metgezel werd van Franciscus Xaverius. Te Goa gaf hij korte tijd lessen in de Heilige Schrift en de filosofie. Xaverius zag in deze Zeeuw een bekwaam medewerker, want vóór hij naar Japan vertrok zond hij hem naar het eiland Ormuz, het grote handelscentrum in de Perzische Golf. Vandaar zond hij in 1549 en 1551 brieven naar Coimbra, waarin hij de toestanden ter plaatse beschreef. In 1551 werd hij weer naar Goa teruggeroepen, waar Xaverius hem benoemde tot provinciaal van de missie in India. Gaspar Berse's aandacht ging ook uit naar Ethiopië. Al in 1551 zond hij een uitvoerig verslag over dit rijk naar Europa. In 1552 vroeg hij de keizer van Ethiopië om toestemming naar zijn land te komen. Deze werd hem gegeven en tevens een vrijgeleide beloofd. 4 januari 1553 vroeg hij Ignatius in Rome vergunning daarvoor. Deze antwoordde op 24 december 1553 instemmend, zonder te vermoeden dat Berse al op 18 oktober overleden was. Hij werd in Goa begraven.

Auteur

Holtkamp

Literatuur

  • Van Nieussenhof, Gaspar Berse.
  • N.N.B. W. VI.