Ganzenbloem

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Ganzenbloem
Gele ganzenbloem, bron: James K. Lindsey, Wikimedia

Ganzenbloem (Chrysanthemum)

Plantengeslacht behorend tot de familie der Composieten, waarvan in Zeeland in het wild slechts één soort algemeen voorkomt: de margriet (Chrysanthemum leucánthemum). Kenmerkend is de grote bloeiwijze met gele buisbloemen en witte straalbloemen. De plant kwam vroeger algemeen voor in vele Zeeuwse graslanden maar is door intensivering van het grondgebruik tegenwoordig op de meeste plaatsen verdwenen. Op dijk hellingen en hier en daar in wegbermen komt zij echter nog regelmatig voor.

Gele ganzenbloem (Chrysanthemum ségetum)

Een minder algemene soort van dit geslacht is de gele ganzenbloem. Deze soort heeft een geheel gele bloeiwijze en enigszins blauwgroene bladeren, maar lijkt verder wel op de margriet. De gele ganzenbloem is een plaatselijk voorkomend akkeronkruid op zandgrond. Uit Zeeland zijn van deze soort enkele vindplaatsen bekend.

  • Dialect: koeieooge, kalfsooge, grote koeieblomme, kal‘ ersblomme, dolle `oudsblomme.

Auteur

-A.M.M. van Haperen