Fruit, Chirurg-majoor

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Fruit, Chirurg-majoor
Fruit.jpg
Chirurg-majoor Fruit genoot zijn medische opleiding in het Militaire Hospitaal in Middelburg. Prentbriefkaart, ca. 1910. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 11557.
Beroep Chirurg
VIAF [1]

Biografie

Chirurg-majoor. Eerst Aanwezend Officier van Gezondheid. Was in het begin van de 19de eeuw werkzaam in het Middelburgse Militaire Hospitaal, een goede leerschool voor toekomstige geneeskundigen, vooral in de tijd vóór de stichting van de Geneeskundig School. Fruit was een man van ambitie; leidde leerlingen op en verrichtte autopsieën. Hoewel onbesproken van gedrag, liet hij zich bij de obducties in met charlatanerie, bv. het verkopen van mensenvet (slechts wat gekleurd wagensmeer) aan buitenlui. Hij bezat een opgezette en een levende aap, waarmee hij menig bezoeker de stuipen op de leden joeg; verzamelde anatomica.

Uit zijn nalatenschap kocht de Geneeskundige School een geraamte met opgespoten slagaderen, een foetaal-skelet en de halve schedel met arteriën. Tijdens de Belgische Opstand van 1830 moesten van regeringswege twee Middelburgse doctores Fruit bijstaan, hetgeen deze niet weinig irriteerde. Een derde, maar vrijwillige assistent was Johan Friederich Zembsch, stammend uit een Hollandse familie (geb. 1789), wonend als rustend officier van gezondheid te Middelburg. Deze hield een winkel in manufacturen, was tamelijk bemiddeld en verrichtte daarom belangeloos medische assistentie in het hospitaal. Toen de twee bovengenoemde doctores als dank voor bewezen diensten Ridder van de Nederlandse Leeuw werden en Zembsch, bij ontstentenis van een titel slechts het predicaat 'broeder' kreeg, gaf hij deze onderscheiding terug. Vervolgens weigerde één der doctores het lint van de Ridderorde te dragen indien een winkelier dit ook waardig zou zijn. Een eindeloze correspondentie volgde; tenslotte werden zij alle drie Ridder. Op 28 juni 1857 brandde het huis van Zembsch af; hij verloor daarbij zijn fraaie collectie vogels.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

A.M. Lauret, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

  • J.C. de Man, Geneeskundige school I, 46.
  • Fokker en De Man, Zeeuwsche medici