Frederik Pieter Jacob Sibmacher Zijnen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Frederik Pieter Jacob Sibmacher Zijnen
Middelburg2.jpg
Middelburg, Wagenaarstraat, gebouw Zeeuwsch Genootschap, foto: SCEZ, 1922 Bron: Wikimedia Commons.
Geboren 30 november 1826 Zaltbommel
Overleden 10 december 1895 Middelburg
Beroep predikant
VIAF Frederik Pieter Jacob Sibmacher Zijnen

Biografie

Predikant. In 1830 werd de naam van zijn moeder, Sibmacher, aan de zijne toegevoegd. Studeerde te Utrecht; promoveerde er in 1850 in de letteren en in 1852 in de godgeleerdheid. Werd in 1852 predikant te Delden, in 1856 tot zijn overlijden (1895) te Middelburg. Zijnen behoorde tot de vrijzinnige richting die toen in Middelburg de toon aangaf. Die toestand werd lang gehandhaafd doordat de kerkeraad zichzelf aanvulde. Daarin kwam verandering door de invoering van het algemeen kiesrecht in de Hervormde Kerk (1852), dat pas in werking trad op 1 maart 1867. De rechtzinnigen namen toen het heft in handen en zo kwam Zijnen langzamerhand in een minder aangename positie terecht, vooral toen hij in 1885 als enige vrijzinnige predikant overbleef.

Hij was met anderen de stichter van de vereniging Evangelische Vooruitgang. Hij is ook voorzitter geweest van het Zeeuwsch Genootschap en als zodanig opende hij in 1888 het museum in de Wagenaarstraat; de openingsrede verscheen in druk. Ook bij de opening van de nieuwe haven te Vlissingen in 1873 was hij de feestredenaar. In 1865 en 1866 liet deze Middelburgse predikant een zevental boekjes verschijnen onder de gezamenlijke titel: Stemmen voor Waarheid en Godsdienst. Ook schreef hij 'De godsdienst van Jezus van Nazareth'. In 1881 en 1892 verschenen van deze strijdbare figuur herinneringen aan zijn 25- en 40-jarige ambtsbediening.

Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

S.J.M. Hulsbergen

Literatuur