Frederik I

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Frederik I
Frederik I.jpg
De heilige Frederik van Utrecht door Cornelis Visscher, 1650. Bron: Wikimedia Commons.
Geboren ? Sexbierum
Overleden 18 juli 835 Oudmunster
VIAF Frederik I

Biografie

Bisschop van Utrecht (ca. 820-835). Volgens zijn biograaf Obertus, die in de 11e eeuw zijn leven beschreef, muntte Frederik uit door grote ziele-ijver. Spoedig na zijn wijding ging hij naar Walcheren, waar hij door middel van een ‘sendgericht’ ijverde tegen bloedschennige huwelijken en allerlei overblijfselen van het heidendom die daar nog in gebruik waren. Door heel het bisdom hield hij telkens visitatiereizen. Lodewijk de Vrome vermaande hij over het wangedrag van zijn gemalin Judith. Er bestaat een eenstemmige overlevering, dat de keizerin zich op hem heeft willen wreken en moordenaars op hem heeft afgestuurd. Op een morgen (18 juli) werd hij na de mis bij het hoogaltaar van Oudmunster doorstoken. Enige uren later stierf hij, nadat hij de invallen der Noormannen had voorspeld. Als martelaar genoot Frederik een grote verering. Zijn feestdag wordt in het noorden gevierd op 18 juli.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

C.P.M. Holtkamp

Literatuur

W. Moll: Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming I (1864), p. 259 en 373. N.N.B.W. II.