Fransje Baane

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Fransje Baane
Overlijdensadvertentie van Fransje Baane in de Middelburgsche Courant van 19 oktober 1738, pag. 2

'
Geboren 6 april 1758 Vlissingen
Overleden 17 oktober 1837 Goes
Beroep geliefde van Jacobus Bellamy
VIAF Fransje Baane

Biografie

Fransje (Francina) Baane was de dochter van Jan Cornelis Baane, scheepskapitein en Maria van Mil, die na de dood van haar echtgenoot in 1760 een manufacturenwinkel dreef om in het onderhoud van haar en haar jonge kinderen te voorzien. Fransje was de vurig beminde van de bakkersknecht, later theologiestudent en dichter Jacobus Bellamy. Zij is de Fillis uit zijn verzen. Ondanks heftige tegenstand van vooral moeder Maria verloofde het paar zich in 1780. Tot een huwelijk is het nooit gekomen, want Bellamy overleed vrij onverwacht op 11 maart 1786. Fransje heeft nooit meer naar een andere man omgekeken. Zij vestigde zich omstreeks 1806 in Kapelle, in de buurt van haar broer Jan Cornelis Baane en verhuisde later naar Goes, waar zij introk bij haar zwager Udemans. Volgens het overlijdensbericht in de Goese Courant was zij bekend 'als de door Bellamy innig geliefde en treffend bezongen Fillis, eene vrome, zedige, verstandige vrouw, die de nagedachtenis van haren overleden minnaar haar leven lang vereerd heeft.'

Auteur

A. Teunis

Literatuur