Frans Oudens/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

(Middelburg 7 juni 1855 – ‘s-Gravenhage 10 december 1920). Socialistisch voorman. Werd in 1877 stationschef te Houten (U.) en in 1885 te Arnemuiden, waar hij zich al spoedig in de opkomende socialistische beweging wierp en vele spreekbeurten hield. Hij was een der initiatiefnemers van de eerste organisatie van spoorwegpersoneel (1889) en werd in 1891 bij de oprichting van de Nederlandsche Spoorwegvereniging de eerste voorzitter. In 1893 werd hij als stationschef overgeplaatst naar Etten-Leur, in 1899 in een ondergeschikte positie te Roosendaal (N.-Brabant) aan gesteld en in 1903, hoewel hij niet of nauwelijks aan de spoorwegstaking had deelgenomen, ontslagen. Zijn verdere leven is moeilijk geweest. Hij schreef vele bijdragen in allerlei periodieken, enkele brochures en verder onder andere ‘Volksgeschriften van de Zeeuwsche Propagandaclub’, 1-4 (1886-1887); ‘Het boek der menschheid’ (1893) en ‘Brutaal spoorvolk!’ (1903).