Franciscus Gomarus (Francois Gomaer)

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Franciscus Gomarus (Francois Gomaer)
F Gomarus.jpg
Franciscus Gomarus (Francois Gomaer). Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 120773.
Geboren 30 januari 1563 Brugge
Overleden 11 januari 1641 Groningen
Beroep Theoloog
VIAF Franciscus Gomarus (Francois Gomaer)

Biografie

Theoloog. Naar hem zijn de contraremonstranten ook gomaristen genoemd. Zeeland heeft de kerkelijke strijd tussen remonstranten en contra-remonstranten nauwelijks gekend. Kerkelijk Zeeland stond achter Gomarus. We zouden zijn naam hier dan ook niet behoeven te vermelden, ware het niet dat hij van 1611 tot 1615 te Middelburg heeft gewoond en gewerkt. Toen vaststond dat Gomarus, de voortdurende strijd moe, de Leidse universiteit zou verlaten, werd Antonius Walaeus door de kerkenraad van Middelburg naar Gomarus gezonden om hem te bewegen als predikant naar Middelburg te komen. Deze zending had succes en dit was misschien vooral te danken aan het feit dat hij, behalve het predikantstraktement, nog een zekere toelage van de magistraat zou ontvangen om enige theologische lessen te geven. In de gedachten van de kerkenraad en de magistraat heeft de wens geleefd dat de Illustere School eindelijk eens tot bloei mocht komen en uitgroeien tot een universiteit, zoals ook andere provincies hadden.

De tijd die Gomarus in Middelburg heeft doorgebracht zijn niet de gelukkigste jaren van zijn leven geweest. De verhouding tot Walaeus, die naast hem aan de Illustere School tot hoogleraar werd benoemd, lokte een krachtig protest van Gomarus uit. Het getal leerlingen aan de school groeide niet en Gomarus geloofde niet meer dat de school ooit nog eens tot een universiteit zou uitgroeien. Toen er een verzoek kwam van de theologische faculteit te Saumur (Frankrijk) om daar hoogleraar te worden, is hij er zonder aarzeling op ingegaan. Hij meende hier van meer nut voor de kerk te kunnen zijn.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

S.J.M. Hulsbergen, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

  • Itterzon v., Gomarus.
  • Biographisch Woordenboek Prot. godgeleerden.
  • Nagtglas, Levensberichten.