François Babijn

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
François Babijn
Babijn.jpg
François Babijn. Bron: www.zeeland.nl
Geboren 27 maart 1961 Oostburg
Beroep gemeenteraadslid en wethouder Sluis en Statenlid

Achtergrond

François Babijn groeide op als boerenzoon in het Zeeuws-Vlaamse Oostburg. Politiek was hij al vroeg op heel veel plaatsen zichtbaar: in dorpsraden, commissie- en raadsvergaderingen waar hij zich als enfant-terrible ontpopte en bestuurders bestookte met vragen. Hij sloot zich later aan bij de Lijst Pim Fortuyn (LPF).

Gemeenteraad

Als lijsttrekker voor die partij werd François Babijn echter niet gekozen in de Sluise gemeenteraad. In 2004 distantieerde Babijn zich vervolgens van die partij vanwege de vele perikelen binnen de LPF.

In september 2004 sloot François Babijn zich aan bij Gemeentebelangen. Dit gegeven was daarna één van de belangrijkste redenen voor de plaatselijke VVD om te overwegen met deze samenwerkingspartner te breken. Daarop trok Babijn zijn conclusies en ging in 2006 met een eigen lijst (‘Lijst Babijn’) verder. [1] Ondanks een intensieve verkiezingscampagne wist hij echter geen zetel te bemachtigen in de Sluise raad.

Vier jaar later lukte het hem wel. In maart 2010 kwam François Babijn met twee anderen namens de Lijst Babijn in de gemeenteraad van Sluis. De Lijst Babijn kwam niet in het college terecht; ook niet in 2014 (2 zetels). Dit veranderde in april 2018, toen François Babijn wethouder werd in Sluis. [2] Hij kreeg de verantwoordelijkheid voor de portefeuilles Kustbeheer en waterbeheer, Verkeer en vervoer, mobiliteit, BOSAZ, GRP, Duurzaamheid (Grondstoffen, milieu en afvalinzameling), Sociaal domein (Wmo-zorg-volksgezondheid) en Sport. Tevens was hij derde locoburgemeester van de gemeente. Het wethouderschap van Babijn eindigde in april 2023. Na een tegen hem ingediende motie van wantrouwen moest Babijn vertrekken als wethouder. Na ruim 11 maanden wethouderschap werd hij gedwongen af te treden en ging hij als gewoon raadslid verder.[3]

Provinciale Staten

Sinds maart 2011 werd François Babijn ook Statenlid voor de Partij voor Zeeland (PvZ). In 2015 en 2019 werd hij voor deze partij met voorkeursstemmen herkozen. Ook na de verkiezingen van 2023 kwam Babijn (samen met partijgenoot [Bertie Steur]) als PvZ-lid in de Staten terecht. Ook dit keer in de oppositie.

Als kleine Statenfractie wist de Partij van Zeeland onder leiding van François Babijn in de loop der jaren vanuit de oppositierol toch enige politieke succesjes te bereiken. Zo werden op initiatief van de PVZ er in de Noordzee geen windturbines binnen de twaalfmijls-zone geplaatst. Daarnaast werd er mede door de PvZ in de aanleg van de Drie Klauwen, daar waar de N254 overgaat in de N62, ruim 5 miljoen euro bespaard.

Evaluatie

De altijd correct geklede, formeel optredende en atypische politicus François Babijn functioneerde vaak als een lastige luis in de pels van de Zeeuwse bestuurders. De onvermoeibare Babijn op zijn best. De op vele terreinen principiële Oostburgse politicus was echter vaak ook een starre, inflexibele einzelgänger. Een eigenschap die hem opbrak om door te groeien als wethouder of gedeputeerde.

Andere functies

  • Lid Steunfractie van Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL)
  • Voorzitter Stichting beheer fractiegelden PvZ
  • Raadslid/fractievoorzitter Lijst Babijn, gemeente Sluis (m.i.v. 30-3-2022)

Prive/trivia

François Babijn is woonachtig in Oostburg en heeft een relatie met Esther. Lange tijd woonde hij bij zijn zieke moeder om haar te verzorgen. Als beroep vermeldde hij in zijn CV 'Handelaar in aandelen'.

Bronnen

Auteur

W. van Gorsel, 2024

Noten