Fluiter

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Fluiter
Fluiter, bron: Steve Gravie, Wikimedia

Fluiter (Phyllóscopus sibilátrix)

Kleine zangvogel met gele borst, witte buik en gele oogstreep. De zang bestaat uit een lange, dalende triller of een herhaald `pjuu'. Zomergast, die van eind april tot in september is te zien. Broedvogel van oude loofbossen, speciaal beukenbossen. In Zeeland zeldzame broedvogel komt vooral in de binnenduinrand voor. Doortrekker in voor- en najaar.

Auteur

-P.L. Meininger