Floris De Voogd

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Floris De Voogd
F de Voogd.jpg
Floris De Voogd overleed als gevolg van verwondingen bij een riddertoernooi. Op het schilderij (onbekende maker, ca. 1430) een indruk van een middeleeuws toernooi. Bron: Wikimedia Commons.
Geboren ca. 1228
Overleden 26 maart 1258 Antwerpen
Beroep Plaatsvervangend graaf in Holland en Zeeland, voogd over graaf Floris V
VIAF Floris De Voogd

Biografie

Broer van graaf Willem II van Holland. In het begin van 1248 werd hij door deze laatste voor de duur van diens roomskoningschap belast met het medebestuur van het graafschap Holland-Zeeland. Floris raakte betrokken in een strijd tussen Hollandse en Vlaamse partijgangers onder de Zeeuwse adel en kwam zelfs in Vlaamse gevangenschap, waaruit een regeling tussen zijn broer en de Vlaamse gravin hem in 1250 bevrijdde. Na de dood van Willem II (1256) trad Floris op als voogd voor de nog onmondige graaf Floris V en was hij dus tevens ruwaard in Holland-Zeeland. In oktober 1256 werd hij door de gravin van Vlaanderen beleend met Zeeland bewesten Schelde: het werd een zuivere leenband zonder Vlaams medebeheer. Samen met de heer van Voorne vaardigde Floris kort daarna een keur Rechtsorde uit voor de gezamenlijke ingezetenen van Zeeland. Na zijn overlijden op 26 maart 1258 werd hij als ruwaard over Holland-Zeeland opgevolgd door zijn zuster Aleid. Hij werd begraven in de abdijkerk te Middelburg, waar zijn zuster Aleid 'hem met grooter haven ende met eren ter eerden dede'.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

P.J. Feij en A.C.F. Koch?, gecontroleerd redactie 2013