Familie Ermerins

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Familie Ermerins

Deze stamde uit Vlaanderen en vestigde zich te Middelburg. Al spoedig behoorde zij tot de gegoede stand en verspreidde zich over Zeeland. Geneesheren waren:

1. Johan Pieter (Sluis 1757 - Middelburg 22 april 1813). Promoveerde te Leiden in 1782 op 'De Febre vulgo dicta puerperali pro singulari specie non habenda' (‘Over de koorts die in de volksmond kraamvrouwenkoorts heet, omdat zij geen bijzondere kentekenen heeft’). Werd als opvolger van dr. Lucas van Steveninck in 1789 stadsdoctor te Middelburg en na de dood van dr. F.T. *Reitz in 1792 bovendien (adjunct)-examinateur bij de Oostindische Compagnie. Werd tevens lid van de stedelijke en departementale commissie, die toezicht hield op de uitoefening van de geneeskunde. Toen in 1809 de Engelsen Zeeland binnenvielen heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt bij de bestrijding van de ‘kwade koortsen’ die onder de militairen uitbraken. Hij bezat een buitentje aan de Vlissingseweg dat nog lang in de familie bleef.

2. Robert Carel (Sluis 10 maart 1760 - Groningen 1 augustus 1844). Broer van Johan Pieter, geneesheer te Zierikzee, promoveerde te Leiden in 1788 op ‘Dissertatio de Tentamine medico ad depellendam insalubritatis calumniam de regione Zelandica’ (‘Medische verhandeling ter wering van de ramp der ongezondheid in Zeeland’). Hij had drie zonen, die een studie in de medicijnen voltooiden: Jan Willem werd hoogleraar te Groningen, Francois arts te Leiden,

3. Johan Pieter (Zierikzee 15 december 1813 -Zierikzee 6 februari 1848). Promoveerde in 1839 te Leiden op ‘Dissertatio continens brevem historiam morborum hoc anno in clinice Cl.C. Pruis van der Hoeven observatorium’ (‘Korte geschiedenis van ziekten gedurende een jaar in de kliniek van CI.C. Pruys van der Hoeven waargenomen’).

4. Francois Zacharius (Middelburg 11 november 1808 - Groningen 28 mei 1871). Een volle neef van de voorgaande, studeerde medicijnen te Leiden, nam als vrijwillig Leids jager deel aan de Tiendaagse Veldtocht en promoveerde in 1832 op 'Specimen de Hippocratis doctrina a prognostice oriunda' (‘Over de leer van Hippocrates aangaande de prognose’). 'Werd geneesheer te Middelburg en verbleef aldaar tot hij in 1844 hoogleraar werd te Groningen. Voor hij professor was publiceerde hij `Anecdota medica Graeca, ecodd. exp.' L.B. 1840 (‘Griekse medische anekdotes uit handschriften’) en `Hippocratis liber de victus ratione in morbis acutis', L.B. 1841 (‘Een verhandeling over Hippocrates' studies van voedselrantsoenen bij acute ziekten’).

5. Jacob Pieter (IJzendijke 30 juli 1830-Atjeh 1874). Zoon van Francois Pieter, ontvanger te IJzendijke. Studeerde aan de Geneeskundige School te Middelburg, kon het in dat stille stadje niet vinden en vertrok naar Rotterdam en vervolgens naar Nederlands-Indië; hij stierf aan cholera tijdens de tweede expeditie naar Atjeh.

6. Jan (Goes 12 januari 1831 - Los Angeles 16 december 1897). Zoon van Jan Gerrit, rechter te Goes. Liet zich opleiden tot notaris. De administratie verveelde hem en hij ging studeren aan de Klinische School te Rotterdam en Amsterdam, beëindigde zijn studie voortijdig, maar nam later met succes de draad weer op. Hij huwde een Française en vertrok naar het verre Westen.

Auteur

A.M. Lauret

Literatuur

  • De Man, Geneeskundige school I, 179 e.v.
  • Fokker en De Man, Zeeuwsche Nagtglas, Levensberichten.
  • J.Z.S. Pel, Chirurgijns, doctoren, heelmeesters en artsen op het eiland Walcheren 1700-2000 (Middelburg, 2006).