Eendracht

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Eendracht

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Water (Schelde-arm) tussen Tholen en Noord-Brabant, thans gekanaliseerd en onderdeel van de Schelde-Rijnverbinding. De naam Eendracht (in 1369 Eendrecht) is een verbastering van het oudere Heendrecht. In 1871 werd de provinciegrens tussen Zeeland en Noord-Brabant ongeveer midden door de Eendracht gesitueerd. Voordien behoorde het water geheel aan Zeeland, evenals de ten oosten van de Eendracht gelegen Hoge Heerlijkheid van Nieuw-Vossemeer. Vanuit de Eendracht heeft vaak overstroming van Thoolse polders plaatsgevonden; verscheidene zijn definitief in de golven van dit water verdwenen, zoals de Broodeloospolder. Plannen tot afdamming van de Eendracht zijn niet doorgegaan. Reeds in 1556 werd een dergelijk plan ingediend door de Heren van Vossemeer. Anderen volgden. In 1928 kwam tenslotte de Thoolse brug tot stand, die de eerste Zeeuwse brug van betekenis was over een stroom waarin eb en vloed heersten. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd deze brug tweemaal vernield. In januari 1971 werd een nieuwe brug tussen Tholen en Noord-Brabant in gebruik genomen. Deze 18 meter brede brug ligt over de Rijn-Scheldeverbinding, welk kanaal met een wijde boog om Tholen heengelegd is. De oude brug kwam ten gevolge van deze werken over een afgedamd deel van de Eendracht te liggen en werd daardoor overbodig. Zij werd in 1978 weggevaren naar de sloper. De veerdienst over de Eendracht tussen Oud- en Nieuw-Vossemeer werd in januari 1973 stilgelegd wegens technische moeilijkheden aan de veerboot. In 1972 is tussen Tholen en St.-Philipsland een werkdam gereedgekomen, die in 1973 ook voor het openbaar vervoer werd opengesteld; de veerdienst kwam daardoor geheel te vervallen.


AUTEUR

J. Kuipers


LITERATUUR

Wilderom, Tussen afsluitdammen II.


AFBEELDING

Foto: Het sedert 1973 opgeheven veer over de Eendracht tussen Oud- en Nieuw-Vossemeer.