Eduard Andriessen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Eduard Andriessen
Stadhuis Vlissingen.jpg
Voormalig stadhuis (tot 1965) (Van Dishoeckhuis) van Vlissingen, gevestigd aan de Houtkade 12 met op de voorgrond de Scheepjesbrug. Fotograaf: onbekend, augustus 1911. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 168783
Geboren 8 augustus 1881 Walsoorden (gem. Hontenisse)
Overleden 14 oktober 1962 Vlissingen
Beroep Gemeenteraadslid Vlissingen

Biografie

Eduard Andriessen was afkomstig uit Hontenisse en kwam in 1912 naar Vlissingen om als ambtenaar te werken voor de Dienst van de Posterijen (PTT). Hij werd in 1923 gekozen als raadslid in Vlissingen voor de Katholieke Volkspartij (KVP). Hij zou dit ambt uitoefenen tot september 1949. Andriessen kenmerkte zich in de Vlissingse politiek vooral vanwege zijn grote betrokkenheid bij het wel en wee van de Vlissingse arbeidersbevolking. Dit uitte zich met name in zijn vooruitstrevende sociale denkbeelden, die hem in KVP-kringen niet altijd in dank werden afgenomen. Twee voorbeelden daarvan waren onder andere de oprichting van de kolenvereniging (fonds) en van de door hem opgerichte coöperatie ‘Ons Voordeel’ in 1930. Tijdens het raadlidmaatschap van Eduard Andriessen speelden er in de Vlissingse politiek een aantal grote thema’s zoals de besprekingen over de ziekenhuisverpleging en de behandeling van de ziekenhuiskwestie, waarbij Andriessen een voorstander bleek van particuliere ziekenverzorging. Daarnaast was de grote sociale vooruitgang en de uitbreiding van de allerlei sociale arbeid, met name na de Tweede Wereldoorlog een belangrijk thema.

Nevenfuncties

  • voorzitter van de Katholieke Volksbond
  • voorzitter van de Stichting Petrus (vakafdeling post)
  • voorzitter van het Huisvestingcomité
  • bestuurder van ‘Herwonnen Levenskracht’ (t.b.c.-bestrijding)
  • lid van het R.K. arm- en weesbestuur
  • lid van het bestuur van het katholieke ziekenhuis St. Joseph
  • voorzitter van de R.K. woningbouwvereniging St. Willibrordus, in 1937 door hem opgericht.[1]

Prijzen/Eretekens

  • Het gouden erekruis Pro Ecclesia et Pontifice (een pauselijke onderscheiding), 1947.

Bronnen

Auteur

-W. van Gorsel, 2023

Noten