Duvelaer, Geslacht

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Duvelaer, Geslacht

Een reeds vroeg in Zeeland voorkomend geslacht, waarvan de oorsprong niet bekend is. Volgens Smallegange wordt vóór het jaar 1400 Jan Duvelaer vermeld. Diens zoon, Adriaan Duvelaer was dijkgraaf en had een zoon eveneens genaamd Jan, die leefde in 1493. Deze laatste was gehuwd met Agatha van Campen. Hadden een zoon genaamd Adriaan die gehuwd was met Catharina Gillis. Vervolgens Nicolaas Duvelaer; gehuwd met Digna van Grijpskerke; een zoon.

Anthonis Duvelaer

Portret van Anthonis Cornelis Duvelaer, olieverfschilderij, ca. 1570, bron: ZA, stadhuiscollectie Middelburg, inv.nr. 141

Anthonis Duvelaer; was in 1569 schepen van Middelburg, gehuwd met Tanneke Willeboordse.

Pieter Duvelaer, de oude

Pieter Duvelaer; burgemeester van Middelburg, tweemaal gehuwd; Ie echtgenote Johanna Knibbe, 2e echtgenote Johanna v.d. Putte. Uit het eerste huwelijk werd geboren een zoon genaamd Joos.

Joos Duvelaer

Joos Duvelaer was burgemeester, gehuwd met Margaretha de la Palma, 'liet in 1666 het huis "s-Hertogenbosch', aan de Vlasmarkt te Middelburg, bouwen.

Pieter Duvelaer de jonge

Familiewapen van Pieter Duvelaer de jonge met handtekening, bron: KZGW, ZI III, inv.nr. 0651

Pieter, zoon van voornoemde Joos, was burgemeester en bewindhebber der V.O.C., gehuwd met Johanna le Sage, geen kinderen. Het vermogen ging naar Pieter van Campen die gehuwd was met Sara Duvelaer oorsprong van de tak Duvelaer-Van Campen. Hij was secretaris van de Staten van Zeeland van 1687-1703.

Abraham Duvelaer

Abraham Duvelaer; schepen en burgemeester, gehuwd met Suzanna van Dishoeck. Herbouwde in 1713 het Huis 'Duinbeek' te Oostkapelle. Zijn zoon Abraham was burgemeester van Middelburg en Vrijheer van `Duinbeek', gehuwd met Levina Maria de Beaufort. Van de 5 kinderen stierven er 4 jong, dochter Sara Frederika overleed ongehuwd in 1789.

Jacoba Duvelaer

Vermeldenswaard is de `Opleesrol der begrafenis van Jacoba Duvelaer, februari 1667. Op deze rol komen alle namen voor van de 137 mannelijke genodigden die achter de dragers van het lijk van Jacoba vanaf het huis "s-Hertogenbosch' aan de Vlasmarkt naar de Nieuwe Kerk volgden. De rol is daarom zo belangrijk omdat deze getuigt van een uiterst strikt protocol bij aanzienlijken in die tijd gebruikelijk. Als eerste rouwdrager komt Jacoba's vader, Joos Duvelaer zoon van Pieter en Johanna Knibbe. Behalve burgemeester was hij onder meer overdeken van het wijnheeren- en kuipersgilde waarvan een groot schilderij uit 1662; in 1940 in het stadhuis verbrand. Joos Duvelaer overleed in 1670.

Uit het huwelijk met Margaretha de la Palma gewerden acht kinderen, waarvan Jacoba de zevende was en op 11-jarige leeftijd overleed. Oudste zoon van Joos was Pieter, zeer aanzienlijk, hield equipage en was eigenaar der buitenplaats Vrijburg onder Souburg. Pieter heeft in het regenten-oproer in 1704 een zeer dubbelzinnige rol gespeeld. Hij overleed in 1711.

Andere broers van Jacoba waren; Josephus en Jannes. Josephus vertrok naar Frankrijk.

Jannes Duvelaer

Jannes was kapitein te voet en commandeur van Hulst. Hij was gehuwd met Anna Maria Craen; hadden een zoon Pieter.

In de stoet, waarvan hier uitsluitend de leden van de familie Duvelaer worden vermeld, was vervolgens Pieter, predikant te Middelburg en oom van Jacoba. Hij was gehuwd met Catharina Grenier. Zijn kinderen waren: Abram 1644, Pieter 1647, Cornelis 1648, Anthonie 1650, Johannes 1652 en Johanna 1654, allen te Oostkapelle geboren. Verder in de stoet: Anthony, halfbroer van vader Joos, broeder van voornoemde Ds. Pieter. Anthony was postmeester en gehuwd met Elisabeth Burs. Twee kinderen. Anthony griffier-ontvanger, gehuwd met Maria de Koning. Het tweede kind, Dina, was gehuwd met Jan van Miggrode. Abraham, oudste zoon van Ds. Pieter voornoemd was predikant te Lillo en Veere. Gehuwd met Sara Huygens. Pieter broeder van voorgaande, raad en thesaurier van Middelburg en later secretaris van de Staten van Zeeland, was gehuwd met de zeer gefortuneerde Anna Velters, bij wie hij drie kinderen had.

Cornelis Duvelaer

Cornelis; broeder van voorgaande, predikant bij de Waalsche gemeente te Middelburg. Hij is tweemaal gehuwd geweest. Tweede echtgenote was Anna Gorcom. Zij hadden een zoon Pieter, gehuwd met Hendrika Saigne. Jan, was de jongste broeder van bovengenoemde. Hij was 15 jaar toen hij in de begrafenisstoet van zijn nichtje meeliep. Van de overige genodigden noemen wij de namen van aangehuwde familieleden te weten: Coomans, Van der Brande, de la Palma, Parent, de Maets, Nieuwstadt en Knibbe.

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

-P. v.d. Veen

Literatuur

  • M.G.A. de Man: Opleesrol, AZG 1932 (met familienamen overige genodigden)
  • Van der Bijl: Idee en Interest,1981 (passim, met stamboom).
  • Tumult tot Middelburg' waarop het wegvoeren van schepen P. Duvelaer (kopergravure).