Duikeenden

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Duikeenden
Kuifeend, bron: Dr. Raju Kasambe, Wikimedia

Duikeenden (Aythyinae)

Kleine eenden die regelmatig duiken en onder water zwemmen. Gewoonlijk kortere hals en meer gedrongen dan grondeleenden. Eveneens duikende eendensoorten zijn eidereend, zee-eenden en zaagbekken. In Zeeland komen verschillende soorten duikeenden voor:

Kuifeend (Aythya fuligula)

Het kuifeend mannetje is zwart met een afhangend kuifje en opvallend witte zijkanten. Het vrouwtje is bruin en heeft een spoor van een kuifje. In Zeeland sinds 1965 broedvogel en sindsdien sterk toegenomen en verspreid door de hele provincie; in 1977 ruim 200 paar. Broedvogel van allerlei binnenwateren. Doortrekker en wintergast in groot aantal, vooral op binnenwateren, maar ook op Grevelingen en Veerse Meer.

Toppereend (Aythya maríla)

De toppereend lijkt op kuifeend, doch is iets groter. Mannetje heeft een grijze rug, vrouwtje is bruin met een brede witte ring aan de snavelbasis. Broedvogel van Noord-Europa, die in de wintermaanden soms in vrij groot aantal op zee en op de zee-armen is te zien, meestal bij vorst. Zeeuws-Vlaanderen: dobber.

Tafeleend (Aythya ferína)

Het tafeleend mannetje heeft een roodbruine kop, zwarte borst en grijze rug en flanken. Het vrouwtje is lichtbruin en heeft een blauwe band om de snavel. Sinds 1964 broedvogel in Zeeland, op enkele binnenwateren, in 1977 25-50 paar. Doortrekker en wintergast in groot aantal op dezelfde plaatsen als de kuifeend. Vaak met deze soort in gemengde groepen.

Brilduiker (Bucéphala clángula)

Het brilduiker mannetje is wit met zwarte strepen op de flank, groenzwarte rug en kop en een ronde, witte vlek voor het oog. Het vrouwtje heeft een grijs lichaam, bruine kop en witte halsband. In de vlucht is de onderzijde wit en is aan de achterzijde van de vleugel een rechthoekig witte vlek zichtbaar. Broedvogel van Noord-Europa, die in Zeeland in de maanden september-april in groot aantal wordt waargenomen op allerlei wateren. De grootste aantallen worden gezien op Grevelingen en Veerse Meer, waar vaak enkele duizenden vogels aanwezig zijn.

Witoogeend (Aythya nyróca), Krooneend (Netta rufina)

De witoogeend en de krooneend zijn zeldzame gasten in het winterhalfjaar.

Auteur

-P.L. Meininger