Delta Zeelandfonds

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Delta Zeelandfonds

Oprichting

Het Delta Zeelandfonds is in 2008 opgericht door Delta N.V. Sinds de start heeft het fonds elk jaar vele initiatieven en projecten ondersteund die bijdragen aan een energieke Zeeuwse samenleving.

Doelstellingen

Het Delta Zeelandfonds verstrekt donaties aan maatschappelijke projecten en levert zo een directe bijdrage aan een energieke Zeeuwse samenleving. Men ondersteunt initiatieven die Zeeland en de Zeeuwen vooruithelpen. En die een structureel effect hebben in alle lagen van de maatschappij. Nieuwe initiatieven, maar ook bestaande projecten die een nieuwe fase ingaan, hebben een bijzondere aandacht van het fonds. Speciale aandacht gaat uit naar projecten die zonder bijdrage van het fonds geen doorgang vinden.

Het fonds vervult een maatschappelijke rol. Extra aandacht gaat daarom uit naar projecten die Zeeuwse problematiek aanpakken zoals onder andere krimp, armoede, vergrijzing, vitaliteit en eenzaamheid.

Projecten

Het Delta Zeelandfonds kent donaties toe aan projecten op het gebied van:

  • Sport & Vrije Tijd
  • Zorg & Welzijn
  • Kunst & Cultuur
  • Milieu & Natuur

De bestuursleden beoordelen de aanvragen en kennen de donaties toe.

Auteurs

-Els van de Wijdeven, 2017

Bronnen

-website Delta Zeelandfonds