Dekenskapelle

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

Dekenskapelle (Noordwelle, Noortwelle, Capella Decani)

Wapen

Dit is het wapen van het geslacht Welle van Cats. Het komt voor op de wapenkaart van Smallegange (1696) als wapen van Noordwelle en Zuidwelle en werd op 31 juli 1817 voor de gemeente bevestigd. De kaart van Schouwen van 1540 geeft het wapen eveneens voor Noordwelle en Zuidwelle, maar met gouden ruiten.

Geschiedenis

Verdronken dorp en parochie beoosten *Wijtvliet op *Noord-Beveland. In 1271 genoemd als parochie Noortwelle, een dochter van *Welle. In 1356 vermeld als Dekenskapelle, dichtbij Dyxhoec (*Dijxhoeke). Bij de vloed van 24 december 1357 is deze plaats vermoedelijk al voor langere tijd overstroomd, aangezien de kerk of kapel van Dekenskapelle nooit iets heeft opgebracht ten behoeve van de bouw van de Dom van Utrecht, waarvan de rekeningen in 1395 beginnen. In 1409 of 1410 wordt voor (het resterende deel van) de parochie een waarnemend pastoor aangesteld. Vermoedelijk ging Dekenskapelle verloren door de Tweede St.-Elisabethsvloed van 1421. Het restant van het gebied is later weer bij Welle gevoegd.


AUTEUR

?; herz. Jan J.B. Kuipers (2014)


LITERATUUR

-M.P. de Bruin en M.H. Wilderom, Tussen afsluitdammen en deltadijken dl. I (Koudekerke, 1961).

-M.K.E. Gottschalk, Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland I (Assen, 1971) 361, 363, II (Assen, 1975) 55, 71.

-P.M. Grijpink, Register op de parochieën, altaren, viacarieën [enz. dl. 1 (Utrecht, 1914).]

-Jan J.B. Kuipers (eindred.), Sluimerend in slik. Verdronken dorpen en verdronken land in zuidwest Nederland (Middelburg/Vlissingen, 2004) 48-49 (nr. 117).

-S. Muller Hzn., 'De indeeling van het bisdom ...', in: Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de Middeleeuwen dl. 2 (7 dln., 's-Gravenhage 1906-1924).