Defileervlaggen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Defileervlaggen
Zeeuwse vlag met Zeeuws wapen, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 121794

Defilé voor Wilhelmina in 1938

Op initiatief van het Centraal Bureau Jeugdhulde 1938 te 's-Gravenhage hebben ten behoeve van een defilé voor koningin Wilhelmina alle Nederlandse gemeenten een afvaardiging naar Den Haag gezonden. Teneinde de gemeentelijke afvaardigingen te herkennen voerde elke groep een vlag mee. Al deze ruim duizend vlaggen hadden, naar ontwerp van een Brabantse vlaggenfabriek, per provincie een bepaald patroon in banen volgens de kleuren van het provinciewapen; in de bovenhals van elke vlag was een vierkant uitgespaard, getooid met kleuren en emblemen van het gemeentewapen. Voor Zeeland bestond het basispatroon uit de banen geel-rood-blauw-wit. In veel, vooral kleinere gemeenten, is deze vlag ook in latere jaren (zelfs nog in het laatste kwart van de 20ste eeuw) als 'gemeentevlag' gehanteerd.

Gelegenheidsvlaggen

Vlag van de afdeling van het metalen kruis gebruikt bij het bezoek van Z.M. Koning Willem III aan Zeeland op 24 mei 1862. De leden der 2de afdeling Middelburg van de vereniging Het Metalen Kruis, met hun banier, maakten deel uit van erewacht, de stoet en defilé, tekeningen en prenten, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 18

Men kan de vlaggen enigszins vergelijken met gelegenheidsvaandels, waarmee bij hun provinciale intochten de koningen Willem I, Willem II en Willem III in de bezochte gemeenten werden begroet door erewachten en comités. Zo hanteerde een ruiter uit Goes, getooid met hoge hoed en blauw-witte sjerp, voor koning Willem II op 26 augustus 1841 een blauwe vlag, op het midden voorzien van een witte gans. Op diezelfde dag zag de vorst in Zierikzee een deftige ruiter in het zwart met een lansvaan, voorzien van gouden franje rond een wit doek, waarop in het midden het stadswapen was aangebracht. Op 23 augustus was Willem II in Middelburg, waar een heer met oranje-wit-oranje sjerp te zijner ere te paard een vaandel meevoerde van witte zijde met gouden franje en daar midden op het gemeentewapen, gedragen door de tweekoppige adelaar, alles omgeven door lauwertakken. In Vlissingen werd de vorst in een fraai versierde barkas overgeroeid naar Zuid-Beveland. De feestelijk uitziende, geüniformeerde sloeproeiers (met witte hoge hoed) uit Vlissingen hadden aan een lange lans een grote rode vlag bij zich, op het midden voorzien van de met goud versierde en gekroonde fles uit het stadswapen. Naar vorm en uitvoering van defileervaandels en -vlaggen in gemeenten, waar de koning passeerde, is tot nu toe geen onderzoek ingesteld.

AUTEUR

-K. Sierksma

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984