De Hoop Terneuzen

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
De Hoop Terneuzen

Bedrijf in de beton- en bouwsector zowel voor bedrijven als particulieren. In de bouwwereld is het bedrijf onder andere bekend geworden door de diaboolglooiing, gebruikt voor oeververdediging.

Bouwbedrijf De Hoop in Terneuzen, foto: Website De Hoop Terneuzen

Geschiedenis van het bedrijf

1911: Het begin

Bouwbedrijf NV De Hoop werd in 1911 opgericht door Govert Frederik Pieter van der Peijl (geb. 20 januari 1886 te Terneuzen) en zijn vrouw Cornelia van der Have. Govert van der Peijl legde de basis voor het bedrijf al in 1907, toen hij de kalkblusserij en bouwmaterialenhandel van zijn vader overnam; een bedrijf dat omstreeks 1880 was opgericht.

Govert van der Peijl trok per fiets stad en land af om klanten te vinden. Dat lukte heel aardig en via de spoorlijn Terneuzen-Clinge werden bouwmaterialen aangeleverd. Later gebeurde dat ook met behulp van paard en wagen en over de Schelde via een hoogaars, veel later ook met grotere schepen.

Oude bedrijfsgebouw De Hoop, foto: PZC, 2000, Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec. nr. 32048

In 1926 verrees een tegelfabriek en kwam een havenbedrijf met brugkraan tot stand. Daarnaast werd steeds uitgebreid en gemoderniseerd.

Jaren 60: Start betonmortelcentrale

In de jaren 60 werd in de bouwwereld steeds duidelijker dat het doelmatiger is beton in de gewenste samenstelling op een centrale locatie te maken dan op iedere bouwlocatie. Vanaf deze centrale plaats kan de betonmortel daarna naar de bouwplaats worden vervoerd. Bouwbedrijf De Hoop ging mee in deze vernieuwing en bouwde de eerste betonmortelcentrale aan de Stationsweg in Terneuzen. Deze 'droge centrale' had een vermogen van 50 m³ per uur. De installatie had drie voorraadsilo's voor zand en grind en twee cementsilo's. De grondstoffen in dit soort betonmortelcentrales worden alleen afgewogen; het geheel wordt pas gemengd in de mixer-auto.

In 1963 werd Breskens Beton (nu De Hoop Betonmortel) opgericht. In 1968 werd de organisatieleiding veranderd. In plaats van een directeur, kwam nu een 'Raad van Bestuur' aan het hoofd te staan.

Jaren 70: Besloten vennootschap

In 1970 richtte De Hoop betoncentrale De Mark (nu Betoncentrale West-Brabant) op. Tevens werd in dat jaar gestart met de productie van systeemvloeren (nu onderdeel De Hoop Pekso). Door veranderingen in het vennootschapsrecht en de door de invoering van de zogenaamde structuurvennootschappen werd in 1972 besloten om een structuurswijziging door te voeren. De Naamloze Vennootschap maakt plaats voor een B.V. (Besloten Vennootschap).

Jaren 80 en 90: Sterke groei

Vanwege onvoldoende capaciteit werd in 1980 een nieuw hoofdkantoor gebouwd. Daarom verhuisde het personeel van De Hoop in december 1980 van de oude locaties aan de Stationsweg naar een nieuw pand op het haventerrein. De officiële opening van het kantoor aan de Duitslandweg vond plaats op 27 maart 1981.

In de loop van de jaren 80 was er sterke groei via de overname van de Pit Beton Heipalenfabriek (1984), Bleijko (1985), Haringman Betonwaren (1987) en Woittiez (nu Bouwcenter Logus-De Hoop, vestiging Breskens) in 1989. Daarnaast participeerde het bedrijf in Cugla (1983) en in Megamix Zeeland (1986). Tevens was er de oprichting van Euromin (1988).

De groei-strategie werd in de jaren 90 voortgezet. Overname was er van Rova Beheer (1991), Pelt & Hooykaas (1994), Schokindustrie (1995), Gévier (nu Gévier-Dales) in 1996, Pekso (nu De Hoop Pekso) in 1997, Zand- en Grindhandel Waalwijk (voorheen De Rooy) in 1999. Daarnaast participeerde De Hoop in Fassaert Beton (1992) en werden de bedrijven Trablo (1993) en Gamma Terneuzen (1994) opgericht.

Na 2000: voortgaande groei via overnames, diversifiëring

Het beleid om via overnames verder te groeien werd ook na de eeuwwisseling voortgezet. In het jaar 2000 werd Big Boss (start Gamma Oostburg) overgenomen en daarna volgen overnames van Mermans Beton (2002), Ready Beton (2002), Oosterbosch De Leeuw (nu Logus Roosendaal, 2006), Instal Advies (nu Logus Prefab, 2009), Sterk Beton (2009), Bouwmaterialenhandel Rijnmond (2012), Verlegh Bouwmaterialen (2013), Bouwmaterialenhandel Rijnmond (2015) en Appel Beton (2015). Verder participeerde De Hoop ook in Pilaar (nu Logus Goes, 2000) en was er de oprichting van de Zand- en Grindhandel Bergen op Zoom (2008) en de betoncentrale West-Brabant (fusie BC De Schelde en BC De Mark) in 2013 en CascoTotaal (eveneens in 2013).

Werknemers bouwbedrijf De Hoop, fotograaf: onbekend, Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec. nr. 143208

Overigens werden vanaf 2002 alle bouwmaterialenactiviteiten verenigd onder de naam Logus. In de Logus-bedrijven werkten ruim 220 medewerkers.

2011: 100 jaar De Hoop

Op 29 november 2011 bestond familiebedrijf De Hoop Terneuzen 100 jaar. Ter ere hiervan werd er een jubileumlogo ontworpen en bijhorende slogan: "100 jaar verankerd in de bouw". Dit logo was vanaf dat moment terug te vinden op diverse uitingen, waaronder briefpapier, website en transportmiddelen.

Vijf afdelingen, 40 bedrijven

Medio 1996 werd de sectorstructuur ingevoerd binnen het concern, zoals deze nu nog steeds is terug te zien. Het concern is opgedeeld in 5 afdelingen (soorten bedrijven): bouwgrondstoffen, betonmortel, betonwaren, bouwmaterialen en Doe Het Zelf-zaken. In totaal telt de De Hoop-groep 40 bedrijven.

Bouwgrondstoffen

De bouwgrondstoffensector levert cement, grind, zand en weg- en waterbouwmaterialen. Tot deze sector behoren handelsondernemingen, productie-eenheden en overslagdepots in Nederland, België en Engeland. De producten worden vooral geleverd aan asfaltcentrales, betonmortelcentrales, betonfabrieken en wegenbouwers.

Betonmortel

De volledig geautomatiseerde betonmortelcentrales in de sector Betonmortel leveren producten aan uiteenlopende projecten in Nederland en België. Met gespecialiseerde transportmiddelen wordt het vervoer naar de bouwplaats verzorgd.

Betonwaren

De producten van de sector Betonwaren vinden toepassing in zowel de woning- en utiliteitsbouw (constructief) als in de grond-, weg- en waterbouw (non-constructief). De sector is samengesteld uit een groep productiebedrijven die samen een totaalpakket leveren. Naast betonwaren als bestratingmaterialen, heipalen, vloerssystemen en zeeweringblokken, worden binnen deze sector een aantal aanverwante producten verwerkt of verhandeld. Het gaat hierbij voornamelijk om wapeningsstaal en EPS-producten.

Firma de Hoop aan het kanaal Terneuzen - Gent, foto: J. Woltererbeek, 1999, Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec. nr. 130189

Bouwmaterialen

Binnen deze sector zijn een tiental groothandelsbedrijven in bouwmaterialen en prefab bedrijven actief, met name in Zuidwest Nederland. Men levert materialen voor de woning- en utiliteitsbouw en exploiteert showrooms voor keukens, sanitair en tegels. Sommige producten worden ook in het werk aangebracht. De meeste van deze bedrijven vallen onder de paraplu van het samenwerkingsverband LOGUS, waarin gezamenlijk presenteren, adviseren, distribueren en monteren centraal staat.

Doe het zelf

Volgens de franchiseformule worden binnen de Doe-Het-Zelf-sector een aantal Gamma en Karwei bouwmarkten geëxploiteerd in Zuid-West en Midden-Nederland.

Auteur

W. van Gorsel, 2017

Bronnen

Sites