Cysterne

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Cysterne

Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984


Stadsfontein, die Maximiliaan van Bourgondië in 1551 als waterreservoir heeft laten bouwen tegenover de oostzijde van de 0. L.Vrouwekerk te Veere, om het regenwater op te vangen van het kerkdak. Dat water was toentertijd bestemd voor de drinkwatervoorziening van de Schotse wolhandelaren, die Veere als stapelplaats hadden gekozen. De gemetselde tudorbogen wijzen op Engelse invloed; de tudorstijl werd in Engeland veel toegepast. Het reservoir heeft een inhoud van ca. 200 m', heeft een ronde vorm en bestaat uit een binnen- en een buitengedeelte. Het water werd opgevangen in de buitenste ringbak. De verbinding tussen de buitenste en de binnenste bak is zodanig gemetseld dat de stootvoegen open zijn. Daardoor sijpelde of filtreerde het water in de binnenbak. Sinds 1938, toen Veere aangesloten werd op het waterleidingnet, bestaat geen behoefte meer aan water uit de stadsfontein.


AUTEUR

M.H. Wilderom


AFBEELDING

Waterput (cysterne) bij de Grote Kerk te Veere.