Coudorpe

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Coudorpe (Koudorp)


Verdwenen dorp, parochie en ambachtsheerlijkheid in Oost Borssele, Zuid-Beveland; gelegen in de voormalige gemeente Driewegen, sedert 1 januari 1970 in de nieuwe gemeente Borsele. De parochie Coudorpe bestond waarschijnlijk reeds in 1267. De aan St.-Maarten gewijde kerk was een dochter van die van Ellewoutsdijk; ze behoorde tot het dekenaat Walcheren en was een bezit van het kapittel van St.Pieter te Utrecht. Na de Reformatie is Coudorpe/Driewegen gecombineerd met Ovezande; het bleef echter een zekere zelfstandigheid behouden. Door herhaalde overstromingen van de Coudorpepolder raakte Coudorpe op den duur geheel ontvolkt en groeide het nabije Driewegen in de 16de eeuw uit tot dorp. Toen Driewegen in 1678 een eigen kerk kreeg, raakte die van Coudorpe in onbruik en in verval. In 1732 is wat er nog van stond afgebroken en gebruikt als zinksteen voor de zeewering. In 1955 zijn tijdens de herverkaveling in het gebied van Coudorpe de funderingen van de voormalige kerk en de oude begraafplaats teruggevonden en oudheidkundig onderzocht. Amateurarcheoloog A. de Boo uit Kwadendamme onderzocht de schedel van een in de kerk aangetroffen skelet en opperde op grond van de beschadigingen dat het een ridder betrof, die gesneuveld moest zijn bij de Slag van Baarland in 1295. Bij ontgrondingswerk ten behoeve van natuurontwikkeling in 2006 kwamen op ca. 150 meter van de verdwenen kerk nieuwe vondsten aan het licht; men trof in een bij de herverkaveling gedempte sloot menselijke skeletresten en aardewerkscherven uit de vijftiende eeuw aan, waarschijnlijk afkomstig van de kerk en haar directe omgeving. <beeldbank_images>http://digitaal.zeeuwsebibliotheek.nl/foto/f4264804-97d0-11e3-83e6-2f2dfd853a24</beeldbank_images> Vliedberg bij Coudorpe, foto: C. Kotvis, ca. 1970, Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 92618

De vluchtberg van Coudorpe (werf) bestaat nog en ligt nabij de driesprong van de nieuwe Coudorpseweg en de Trenteweg, ten zuidwesten van Driewegen; de berg dateert uit de 12de/13de eeuw.

AUTEUR

-J.A. Trimpe Burger; herz. Jan J.B. Kuipers (2013)


LITERATUUR

-C. Dekker, Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de middeleeuwen (Krabbendijk, 1982).

-Grijpink, Register op de parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars zooals die voorkomen in de middeleeuwsche rekeningen van den officiaal des aartsdiakens van den Utrechtschen Dom (Amsterdam, 1914).

-H.J. Kok, ‘Inventaris van kerkpatrocinia in het Zeeuwse deel van het middeleeuwse bisdom Utrecht’, in: Archief. Vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland (1972-1973) 151-233.

Jan Kuipers, Dwaallichten in de Delta: volksverhalen, schedels en schatten en andere wetens- en merkwaardigheden uit het Zeeuwse (Goes, 1988) 77-80).

Jan J.B. Kuipers (eindred.), Sluimerend in slik. Verdronken dorpen en verdronken land in zuidwest Nederland (Middelburg/Vlissingen, 2004) 48-49 nr. 43.

Jan J.B. Kuipers, ‘De reus van Coudorpe’, in: PZC 24 maart 2004 (rubr. ‘Even omzien’).

-M.F. Lantsheer en F. Nagtglas, Zelandia Illustrata, verzameling van kaarten, portretten, platen enz., betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen X (Middelburg, 1879-1880) 116-117.

-S. Muller Hz., e.a., De kerkelijke indeeling omstreeks 1550 tevens kloosterkaart (’s-Gravenhage, 1921-1923).

J. de Ruiter, Driewegen. Dorp in de Coudorpsepolder (Borssele, 2007) 8-12.

-M.H. Wilderom, Tussen afsluitdammen en deltadijken. Deel III, Midden-Zeeland (Walcheren en Zuid-Beveland) (Vlissingen, 1968).

-Zeeuws Tijdschrift 18/6 (1968) 205.