Cornelis Liens

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Cornelis Liens
Geboren 1580 St.-Maartensdijk
Overleden maart 1636 St.-Maartensdijk
Beroep Medicus en dichter
VIAF Cornelis Liens

Medicus en dichter. In Padua werd hij magister artium, leermeester van de vrije kunsten. Stadsgeneesheer te Tholen van 1605-1607. April 1607 aangesteld als stadsdokter van Zierikzee, waar hij 26 februari 1618 als poorter beëdigd werd. In het conflict, over het toedienen van muskus aan kraamvrouwen, tussen de Middelburgse medici Frank en Herls enerzijds en Ph. van Lansbergen anderzijds, schreef hij ter ondersteuning van de laatste ‘Concertatio amica epistolica cum adversariis D.Philippi Lansbergii’ (Zierikzee 1614) en ‘Mittelburgensium medicorum responsi postliminii et epistolae apologeticae ex superabundanti cautela, refutatio pro D.Ph.Lansbergio’ (Zierikzee 1614).

Na als stadsdokter ontslag te hebben genomen, werd hij benoemd tot drost van St.-Maartensdijk waar hij landerijen bezat en baljuw van Scherpenisse. Als zodanig lag hij van 1621-1627 in conflict met de classis van Tholen omdat hij zonder haar toestemming Joh. van Heyst en Adr. Symonszn. te St.-Maartensdijk liet prediken. Van zijn gedichten werden het eerste en het tweede deel van de ‘Kleyne Werelt’ eerst in 1654 in Amsterdam gedrukt. Deze delen bevatten ‘Verborgen oorsaack der Minne en Onderhandelinge van de ziel’ alsmede de ‘Ware proef van derzelver onsterfelijkheid’. Het werk is vrijwel onbegrijpelijk door zijn ver doorgevoerde stijlaffectatie. De albasten graftombe die hij nog tijdens zijn leven voor zich liet oprichten, bevindt zich nog in de kerk te St.-Maartensdijk.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

P.J. Meertens

Literatuur

  • De la Rue, Geletterd Zeeland.
  • Meertens, Letterkundig leven.
  • Nagtglas, Levensberichten.
  • N.N.B.W.
  • Algemeen Nederlandsch Familieblad 9 (1892), 205, 207-208.
  • Navorscher XLIV (1894) en XLV (1895).