Cornelis Hollestelle

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Cornelis Hollestelle
Geboren 23 oktober 1866 Ellewoutsdijk
Overleden 23 juli 1936 Tholen
Beroep Waterbouwkundig opzichter; gemeentearchivaris van Tholen (1911-1936).
VIAF Cornelis Hollestelle

Biografie

Waterbouwkundig opzichter; gemeentearchivaris van Tholen (1911-1936). Zoon van Adriaan Hollestelle. Volgde na het doorlopen van de HBS met 3-jarige cursus te Bergen op Zoom, de opleiding tot waterbouwkundig opzichter. Werkte in deze functie bij 's Lands Burgerlijke Werken in Ned. Indië, tot hij op 28 augustus 1907 uit Batavia naar Tholen terugkeerde. Daar werd zijn aandacht sterk getrokken door de studie over de Honte en het eiland Borssele, die zijn vader kort hiervoor voltooid had. Hij besloot om zich, onder leiding van zijn vader, toe te leggen op archiefwerk en bestudering van de geschiedenis.

Op 1 oktober 1911 werd hij benoemd tot gemeente-archivaris van Tholen, een functie die hij tot 1 januari 1936 bekleed heeft. Tevens was hij archivaris van de Nederlands Hervormde kerk op het eiland, correspondent van de Rijkscommissie voor Monumentenzorg te Tholen en Sint-Philipsland en vervulde hij enkele administratieve functies. Hij schreef artikelen in verschillende kranten en tijdschriften, zoals 'Sinte Geertruijdtsbronne' en tekende de kaarten voor de 'Geschied- en Waterstaatkundige beschrijving van het eiland Tholen' van zijn vader. Hollestelle was een stille, bescheiden, wat in zichzelf gekeerde man, zeer godsdienstig, waardoor hij afwijzend stond tegenover moderniseringen.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

F. van Noordwijk, gecontroleerd redactie 2013

Literatuur

  • Meerkamp van Embden, Hollestelle, Sinte Geertruijdtsbronne 1936, 2.
  • Zie bibliografie.