Cornelis Eversdijk

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Cornelis Eversdijk
Geboren 23 juli 1651 Goes
Overleden 1713 ?
Beroep Baljuw
VIAF Cornelis Eversdijk

Biografie

Baljuw. Studeerde rechten te Leiden en Utrecht en vervulde vervolgens diverse bestuursfuncties in zijn geboortestad. Werd in 1681 baljuw. Bij de rentmeesterverkiezingen in december 1691 werd zijn recht om mede te stemmen ernstig in twijfel getrokken. Heftige rellen, die in feite neerkwamen op een strijd tussen stadhoudersgezinden en republikeinen waren het gevolg en brachten ook scheuring binnen de familie Eversdijk. De partij van de baljuw (stadhoudersgezind) stond hier fel tegenover de republikeinsgezinden onder leiding van burgemeester Westerwijk en zijn medewerkers Mattheus en Nicolaas Eversdijk. Stadhouder Willem III greep in en liet Goes bezetten. Westerwijk en de zijnen werden gevangen genomen en uit Zeeland gebannen. Toen Willem III in 1702 van zijn paard viel, was het uit met Cornelis' invloed. Hij werd uit zijn ambt gezet, deed in 1704 nog een poging tot herstel van functie, maar werd, ondanks de generale amnestie op 6 april 1705, definitief ontslagen.

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Literatuur

  • Kok, Vaderlandsch Woordenboek XIV, 523-542.
  • Knuttel, Catalogus pamflettenverzameling 13787-13800.
  • Notulen Staten van Zeeland 11.2. 1704.
  • Soetbrood Piccardt, Goes, 85-95.
  • Wagenaar, Vaderlandsche historie XVI, 203-230.

Auteur

?