Cornelis Dekker

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Cornelis Dekker
C Dekker.jpg
Cornelis Dekker volgde zijn opleiding onder andere aan het Goese Lyceum. Op de foto: eindexamen leerlingen van het Goese Lyceum verlaten de school met diploma, juli 1957. Foto: PZC. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 14841
Geboren 22 augustus 1933 Wemeldinge
Overleden 18 december 2012 Odijk
Beroep Historicus
VIAF Cornelis Dekker

Biografie

Historicus. Studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Gent, waar hij in 1959 het licentiaatexamen aflegde met als hoofdvak middeleeuwse geschiedenis. Hij was een der laatste leerlingen van prof. dr. F.L. Ganshof. In 1961 werd hij benoemd tot chartermeester aan het Rijksarchief te Utrecht. In 1971 promoveerde hij bij prof. dr. C. v.d. Kieft aan de Universiteit van Amsterdam op een dissertatie getiteld: ‘Zuid-Beveland, de historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de middeleeuwen’ (Assen 1971). In 1975 volgde zijn benoeming tot Rijksarchivaris in de provincie Utrecht. Daarnaast doceerde hij sinds 1970 paleografie en diplomatiek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In 1981 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14de -17de eeuw aan de Universiteit van Amsterdam.

Behalve zijn dissertatie schreef dr. Dekker vele andere publicaties. De belangrijkste m.b.t. tot Zeeland daarvan zijn: ‘Gereformeerd en evangelisch: ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme 1839-1881’ (Kampen 1992), ‘Een schamele landstede: geschiedenis van Goes tot aan de Statisfactie 1577 (Goes 2002) en ‘Een Zeeuws dorp in de Middeleeuwen: Wemeldinge voor 1600’ (Goes 2007). Van zijn overige publicaties (waarvan een volledige vermelding in het Repertorium betreffende de geschiedenis van Nederland) vermelden wij hier: ‘De archivaris en de historische wetenschap' in: Nederlands Archievenblad 1972, 329-349, ‘De vorming van aartsdiaconaten in het diocees Utrecht in de tweede helft van de 11de en het eerste kwart van de 12de eeuw’ in: Geografisch Tijdschrift KNAG 1977, 339-360; 'Kerkelijke archieven' in: Ned. Archievenblad 1981, 126-148 (ook afzonderlijk verschenen als inaugurele oratie Universiteit van Amsterdam), ‘Het Kromme Rijngebied in de middeleeuwen: een institutioneel-geografische studie’ (Zutphen 1983), ‘Album Paleographicum XVII Provinciarum’ (Turnhout 1992), ‘Geschiedenis van de provincie Utrecht’ (eindred.; Utrecht 1997, 3 dln.).

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

? , herz. Peter Sijnke (2011).