Cornelis Anthony Rethaan Macare

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Cornelis Anthony Rethaan Macare
CA Rethaan Macare.jpg
Cornelis Anthony Rethaan Macare leverde in de 19e eeuw belangrijke bijdragen aan het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Prentbriefkaart, ca. 1995. Bron: ZB, Beeldbank Zeeland, rec.nr. 15061.
Geboren 27 augustus 1792 Middelburg
Overleden 17 maart 1861 Utrecht
Beroep Ontvanger belasting, lid raad en wethouder van Middelburg, lid provinciale staten van Zeeland 1833-1848; in 1844 verheven in de Nederlandse adel; amateurschilder
VIAF Cornelis Anthony Rethaan Macare

Biografie

Ontvanger belastingen. Kwam na stages in Ridderkerk, Den Briel en Den Bosch in 1817 als verificateur van de registratie in Middelburg terug. Van 1823-1848 was hij bewaarder van de hypotheken te Middelburg. In 1836 werd hij als wethouder gekozen, terwijl hij tevens zitting had in de Provinciale Staten van Zeeland. Hem komt de eer toe diverse oudheden en kunstvoorwerpen, die in Middelburg op allerlei plaatsen werden bewaard, in een oudheidkundige kamer te hebben ondergebracht. In 1841 kwam die kamer onder zijn leiding en groeide later uit tot het stedelijk museum.

Rethaan Macaré was een enthousiast numismaat, heraldicus en genealoog, die zich voor het Zeeuwsch Genootschap verdienstelijk maakte door de collectie penningen en munten te ordenen en uit te breiden. Van zijn vele publicaties is zijn 'Verhandeling over de bij Domburg gevonden Romeinsche, Frankische, Brittanische, Noordsche en andere munten' (uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in 1838, vervolgd in het Archief 1854) nog steeds interessant.

Cornelis Anthony Rethaan Macare trouwde in 1839 met Florentine Jacobine Martine Ontijd (1812-1887).

Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Bekijk de originele tekst uit de Encyclopedie van Zeeland, 1982-1984

Auteur

A. Teunis

Literatuur

  • Middelburgsche Courant 23.3.1861.
  • Nagtglas, Levensberichten.
  • N.N.B. W. Biographisch Woordenboek.