Cornelis Anthony Jacobus van Dishoeck/EvZ1982-1984

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken

(Zierikzee 22 april 1853 - Bussum 15 nov. 1931). Uitgever. Rechtstreekse afstammeling van het bekende Zeeuwse patriciërsgeslacht. Stichtte in 1898 te Amsterdam een eigen uitgeverij, die hij in 1903 naar Bussum verplaatste en daar naderhand, zijn Zeeuwse afkomst niet verloochenende, vanuit zijn villa 'Zelandia' leidde. De uitgeverij ontwikkelde al spoedig een voor de Noord- en Zuid-Nederlandse letteren uitermate belangrijk fonds. Van Dishoeck slaagde erin een aantal vooraanstaande dichters en schrijvers om zich heen te verzamelen en van velen hunner zagen de eerste publicaties bij hem het licht. Bij hem publiceerden o.a. Boutens, Heyermans, Gorter, Van Eyck N. Roland Holst, Martinus Nijhoff en Slauerhoff. De Vlaamse letterkunde stimuleerde Van Dishoeck door in 1903 het tijdschrift Vlaanderen op te richten waardoor ook schrijvers als Vermeylen, Vermeersch, Sabbe, Teirlinck, Buysse en Van de Woestij ne in Nederland werden geintroduceerd. Onder zijn opvolgers verloor de uitgeverij geleidelijk haar literaire karakter. Zij legt zich thans meer toe op het publiceren van historische en cultuurhistorische werken. Een fusie met Van Holkema Warendorf(1965), leidde tot de oprichting van Unieboek NV, die sinds 1980 deel uitmaakt van het Bührman-Tetterode concern.