Congregatie Van Sion

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Congregatie Van Sion

Kloostergemeenschap, ontstaan onder invloed van de beweging van Windesheim, waarbij bestaande kloosters, zowel van mannen als van vrouwen, zich aaneensloten tot een kapittel, dat later de naam kreeg Kapittel van Holland of van Sion, met een klooster genoemd naar het hoofdklooster te Delft. Het begin van de Congregatie van Sion is te stellen in 1418, toen de bisschop van Utrecht toestemde in een nieuwe regel dat de nadruk niet meer zou vallen op de armoede, maar op het gemeenschappelijk leven. Het verkeer met God was het gezamenlijk doel. Tot de Congregatie van Sion hebben in Zeeland behoord het klooster van de reguliere Sepulcrijnen te Arnemuiden, later te Vrouwenpolder en het Driekoningenklooster van vrouwen te Zierikzee. Dit laatste was niet geheel in de Congregatie van Sion opgenomen, maar stond er toch mee in verband v& at de visitatie betreft. Dit convent was berekend op 20 nonnen plus buitenzusters en personeel. In 1476 worden er pogingen gedaan om in Zeeland nog een klooster te krijgen. Enige personen dienden een verzoek in bij de Utrechtse bisschop voor een klooster van reguliere kanunniken te Rengerskerke, welk verzoek werd ingewilligd. De regulieren van de Congregatie van Sion namen dit ter hand. Op de jaarlijkse vergadering van het generaal kapittel in 1479 werden er een prior, een subprior en een procurator benoemd voor het nieuwe convent, dat de naam Bethlehem zou dragen. Twee kanunniken waren toen reeds in Rengerskerke om de zaken voor te bereiden. Het lukte echter niet dit klooster van de grond te krijgen, waartoe ook overstromingen het hunne zullen hebben bijgedragen. In 1486 had er een verhuizing plaats naar Ekeren bij Antwerpen, maar ook hier ging het niet. In 1491 werden de goederen verkocht aan de ambachtsheer van Rengerskerke. De verplichtingen die op deze goederen rustten, werden door het generaal kapittel overgenomen. De Congregatie van Sion was streng contemplatief. Alleen op zonen feestdagen mochten de broeders en zusters met elkaar spreken. Priesters die in de zielzorg werkzaam waren (Arnemuiden Vrouwenpolder) mochten geen stem in het kapittel hebben.


AUTEUR

S.J.M. Hulsbergen


LITERATUUR

Ypma, Het Generaal Kapittel van Sion. Van Empel en Pieters, Zeeland.