Committimus

Uit Wiki ZB
Ga naar: navigatie, zoeken
Committimus

Naam voor de kwartieren van Axel, Neuzen en Biervliet die in 1584 onder het bewind van de Verenigde Nederlanden werden gebracht. De Staten van Zeeland werden gecommitteerd en gemachtigd tot de superintendentie van dit gebied en oefenden er een bijna souverein gezag uit.

Typerend voor de tijd is dat het eerste artikel van deze Unie, zoals ze genoemd werd, geheel aan de kerk is gewijd; er moeten twee ministers (predikanten) komen, die door de classis Walcheren wettelijk in de ware leer en gereformeerde religie beproefd en beroepen zijn. De ene minister moet residentie houden in Neuzen. Hij moet daar voor de noen spreken en na de middag in de polders van Vremdycke en ook somtijds in Biervliet, tot dat daar een minister zal zijn. De minister van Axel moet vóór de noen en na de noen en eens in de week een predikatie houden. Daarvoor zullen zij`getracteerd' worden als de andere ministers in Zeeland. Wanneer er een kerkeraad komt, zullen er altijd één of twee leden van de magistraat, die van gereformeerde religie zijn, aan worden toegevoegd, opdat de magistraat altijd weet wat er afgehandeld wordt. Het tweede artikel gaat over de schoolmeesters, die tevens koster zullen zijn. Deze zullen eveneens door de classis Walcheren worden beproefd en beroepen. De andere artikelen gaan over de taak en bevoegdheden van de magistraat, terwijl artikel 62 (het laatste) handelt over de dykage van Biervliet. (zie verder Zeeuws-Vlaanderen).


AUTEUR

F. Doeleman, S.J.M. Hulsbergen


LITERATUUR

Scharp, Geschiedenis en costumen van Axel II